Huth Tivadar (1896-1962)

1915-ben kezdte az egyetemet a Budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem Orvostudományi Karán, azonban az I. világháborúban éveket töltött a fronton, így csak 1925-ben avatták orvosdoktorrá Budapesti Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi karán.
1926-tól az orvosi fakultás urológiai klinikáján dolgozott. 1941-ben magántanárrá habilitálták. 1948 áprilisában nevezték ki a Pécsi Tudományegyetem orvosi karának sebészeti klinikájára klinikai főorvosnak, és megbízták az urológiai klinika megszervezésével.
A klinikát 1952-ben nyitották meg, s kinevezték annak tanszékvezető docensévé. 1952-ben az orvostudományok kandidátusává minősítették.
1956. február 1-jén lett egyetemi tanár.
1957. november 1-jén a Pécsi Orvostudományi Egyetem első rektorává nevezte ki a minisztertanács. A rektori tisztséget egy plusz három évig töltötte be. Rektorsága idején kezdődött meg az új egyetemi építkezés.
Közleményeinek száma 54, amelyek magyar, német és angol nyelven jelentek meg. Az urogenitalis tuberculosis címmel jelent meg egy könyve.