Boros Béla (1903-1992)

Orvosi diplomáját az Erzsébet tudományegyetem orvosi karán szerezte 1929 áprilisában. 1930-tól az Erzsébet egyetem szemészeti klinikáján dolgozik. Összesen 43 évet töltött el ezen a klinikán.
1941-ben Szemészeti kórtan tárgykörből magántanári képesítést szerzett. 1947-ben lett egyetemi nyilvános rendkívüli tanár. 1949. június 11-én a Pécsi Tudományegyetem orvosi karának szemklinikájára nevezték ki egyetemi nyilvános rendes tanárnak. Ugyanekkor lett a klinika igazgatója. Ebben a minőségben csaknem negyed századot dolgozott a klinikán.
Szakmai területe a szem kórtana, az allergiás szembetegségek, a szem- és az általános betegségek összefüggései, valamint a szemészeti műtéttan volt. 1952-ben lett az orvostudomány kandidátusa. Az 1959-ben az Akadémiai Kiadónál megjelent Allergie und Allergische Erkrankungen című kétkötetes munkában a szemészeti fejezetet írta. Az 1962-ben megjelent Szemészeti Tankönyv hat fejezetének szerzője. Az Orvosi Lexikonban 1660 címszó magyarázatát írta.
Sokszor viselt kari és egyetemi tisztséget. Az 1949/50., az 1950/51. tanévekben a Pécsi Tudományegyetem rektora, az 1954/55. és az 1955/56. tanévben a Pécsi Orvostudományi Egyetem rektori jogú dékánja. 1961 és 1964 között pedig az egyetem rektorhelyettese. Az 1967/70. és 1970/73. években a POTE rektora.