Bakay Lajos (1880-1959)

Budapesten 1903-ban avatták orvosdoktorrá. Már ebben az évben megjelent első munkája. 1906-ban műtős orvosi oklevelet szerez. 1907-től 1909-ig külföldi tanulmányúton van Berlinben, Hamburgban, Bernben és Lausanneban. 1907-ben jelent meg első könyve Onomatologia medica címen. Írásainak legtöbbje németül is megjelent. De sokat publikál olasz nyelven is. 1909-ben kinevezik a Fehér Kereszt gyermekkórház főorvosává. 1911-ben cikket közöl Az érvarratról és érátültetésről. 1912-ben sebészeti műtéttanból magántanárrá képesítik.
1914. január 19-én az uralkodó kinevezi Pozsonyba egyetemi nyilvános rendes tanárnak és megbízzák a sebészeti klinika létrehozásával. Több háborús kitüntetés birtokosa. Amikor a cseh csapatok 1919. január 1-jén megszállták Pozsonyt, két évig a városban marad, mint magánorvos. Üldözik, internálják. 1922-ben a budapesti Szent István kórházban szervezte meg az Erzsébet egyetem sebészeti klinikáját. 1924-ig működött itt. Pécsett is ő hozta létre a klinikát. Az 1925/26. tanévben az egyetem rektora. Székfoglalóját 1925. október 5-én tartotta A m. kir. Erzsébet tudományegyetem sebészeti klinikájának 11 esztendeje címmel. 1926-ban jelenik meg cikke A regeneratioról és transplantatioról. 1926-ban a Pázmány egyetemre nevezték ki. 1931-ben lett a Corvin-koszorú tulajdonosa, 1938-ban a kormányzó a Magyar Érdemrend Középkeresztjét adományozta részére. Gróf Teleki Pál miniszterelnök kezelőorvosa (öngyilkossága után az ő orvosi véleménye alapján adták meg az engedélyt az egyházi temetésre).