Tóth Zsigmond (1872-1950)

Az egyetemet az orvosi karon Budapesten végezte. 1898-ban avatták doktorrá. Érdeklődése az anatómia, különösképpen az antropológia iránt már hallgató korában megnyilvánult. Tudományos tevékenységének zömét embertani, főleg kraniometriai vizsgálatok képezték. Fejlődéstani kutatásai is elsősorban koponyafejlődési problémákkal kapcsolatosak. Egyik legjelesebb munkája alapvető adatotokat szolgáltatott a porcos orrtok fejlődésére vonatkozóan. Foglalkozott az átöröklés kromoszomális alapjaival, valamint a különböző ősember-típusokkal. Számos cikket írt az embertan újabb tudományos eredményei iránt érdeklődő nem szakemberek igényének kielégítésére. A pesti egyetem orvosi karán az antropológia helyettes tanára.
A kormányzó 1922. január 1-jén nevezte ki az Erzsébet egyetem anatómiai intézetébe egyetemi nyilvános rendes tanárnak. 1923-ban az egyetemmel Pécsre költözik. Évtizedes szívós munkával hozza létre az orvosi kar kiemelkedően legnagyobb intézetét, az anatómiai, szövet- és fejlődéstani intézetet.
1932/33. tanévben az orvosi kar dékánja, az 1940/41. tanévben pedig az Erzsébet egyetem rektora. Kultúra és agyvelő címmel mondotta el rektori székfoglaló előadását, amely a szakkörökön túl is nagy érdeklődést váltott ki.