Zechmeister László (1889-1972)

Az egyetemet a zürichi technikai főiskolán végezte. Vegyészmérnöki és műszaki doktori oklevelet 1912-ben szerzett. Két évig a berlini Vilmos Császár Intézetben a világhírű Wilstatter mellett dolgozott.
1923. január 1-jén nevezték ki a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem orvosi kara keretében megalakult kémiai intézethez egyetemi nyilvános rendes tanárnak, s egyúttal az intézet igazgatójának. Az 1930-as évek elején jelent meg két kötetes Organikus Chemia c. könyve. Az Erzsébet egyetem professzoraként vált világszerte elismert tekintéllyé a fiatal tudós, aki 34 éves korában lett egyetemi tanár.
1930-ban lett az MTA levelező tagja. 1934-ben Párizsban Pasteur-éremmel tüntették ki. Cholnoky Lászlóval újabb könyvet írt az 1930-as években: Die Chromatographische Adsorptions Methode, Grundlegen, Methodik, Anwendungen címmel. A mű csakhamar orosz és angol nyelven is megjelent. Újabb könyv: Carotinoide. Ein biochemischer Bericht über pflanzliche und tierische Polyenfarbotoffe című monográfiája. 1937-ben az MTA e munkában elért eredményeiért akadémiai nagydíjban részesítette.
Sokat foglalkozott mint lelkes Goethe-tisztelő a nagy német költő természettudományos nézeteivel. 1940-ben Pasadenában telepedett le.
Az MTA-ról őt is kizárták. 1949-ben megkapta a Claude Bernard-érmet. Tiszteleti tagja volt a dán tudományos akadémiának.
1967-ben részt vett az egyetem 600 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepségeken. Az MTA rehabilitálta.