Romhányi György (1905-1991)

Orvosi tanulmányait a Pázmány Péter tudományegyetemen végezte. 1929 novemberében kapott orvosi oklevelet. Külföldi tanulmányúton járt 1930-ban Berlinben Andersnél, 1931-ben Bécsben Sternbergnél. 1938-ban tanulmányúton volt Lengyel-, Finn- és Svédországban. 1938-ban habilitált A vérképzőszervek kórbonctana és kórszövettana tárgykörből. 1940-ben intézeti laboratóriumi főorvossá nevezték ki, 1941-ben pedig intézeti tanárrá. 1946-tól a szombathelyi kórház központi laboratóriumát és proszektúráját vezette mint főorvos.
1951. október 1-jén nevezték ki a POTE Kórbonctani Intézetének tanszékvezető egyetemi tanárává. A pathológia minden területén maradandót alkotott. Kutatásai korát megelőzőek voltak. Az elektronmikroszkópos módszerek alkalmazhatósága előtt fogalmazta meg az ultrastruktúra és funkció egységes szemléletén alapuló nézeteit. Míg finomszerkezeti kutatása a Nature-ben megjelent közleményei kapcsán váltak ismertté, pathológusi szakkörökben az amyloid subtypusai elkülönítésére kidolgozott eljárása lett közkinccsé.
1982-ben lett az MTA levelező, 1987-ben rendes tagja. Számos hazai és külföldi tudományos társaság tagja. Így pl. a Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina tagja volt. Legendás hírű memóriája volt.