Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet

Történet

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Gyógyszerészerésztudományi Szakán a Gyógyszertechnológiai Intézet 2002-ben jött létre. Az intézet alapítója Dr. Dévay Attila habilitált egyetemi docens. A Gyógyszertechnológia mellett a Biofarmáciát, mint önálló gyógyszerészeti szaktárgyat vezettük be a gyógyszerész-képzésbe. Korábban az Egyetemen ilyen jellegű képzés nem folyt. Az egyetem Orvostudományi Karának szenátusa 2007-ben támogatta azt a kérésünket, hogy a nemzetközi tapasztalatoknak, intézetünk oktatási és kutatási tevékenységének és célkítűzéseinek megfelelően az intézet neve „Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet” névre változtozzon.

Az intézet az Általános Orvostudományi Kar főépületétől nem messze a gyógyszerész-tudományi szak alapítására kijelölt, Rókus utca 2. szám alatti épület I. emeletén nyert elhelyezést. Az intézet feladatainak, célkitűzéseinek megfelelően laboratóriumok, szeminárium helyiségek, irodák létrehozásával megkezdődött az intézet építészeti kialakítása, a megfelelő közműellátás, telefon és internet hálózat kiépítése, a korszerű és biztonságos tevékenységet biztosító elszívó és klimatizációs rendszerek telepítése.

Az intézet alapításával egy időben indult meg az intézet oktatási és a kutatási tevékenységét szolgáló műszerek, berendezések beszerzése is. Az ehhez szükséges költségek egy részét az egyetem finanszírozta, de külső cégek, támogatók segítsége is igen jelentős módon hozzájárult ahhoz, hogy ma már olyan korszerű berendezésekkel, műszerparkkal rendelkezünk, amely lehetővé teszi a színvonalas oktatási és tudományos feladatok elvégzését.

A gyógyszerkutatás, fejlesztés, innováció továbbá és az egyetemi oktatás, továbbá a szak-és továbbképzés szorosabb összekapcsolására törekszünk. Az oktatási és tudományos munkában jó együttműködést alakítunk ki a Pécsi Tudományegyetem intézeteivel, a magyar és a külföldi társintézetekkel, gyógyszeripari cégekkel, gyógyszertárakkal.

A 2005. évben induló 3 évre szóló Déldunántúli Regionális Tudásközpont (RET) létrehozását célzó nyertes pályázat Pázmány Péter programjának részvevőjeként szintén jelentős műszerfejlesztést hajthattunk végre.

2017/18-ban részben a Modern Városok Program (MVP) támogatás részben ECRIN pályázati tőke bevonásával 100 millió forintos fejlesztés történt, melynek keretében két új - a gyógyszerfejlesztés, valamint gyógyszer / étrendkiegészítő / kozmetikum prototípus gyártását lehetővé tevő technológiai fejlesztő laborok jöhettek létre.

Főbb támogatóink:

Richter Gedeon Rt.
Egis Gyógyszergyár Nyrt.
PannonMedicina Zrt.
Hungaropharma Zrt.
Medi-Galen Kft
Auri Pharma Gyógyszerkereskedelmi és Szolgáltató Kft
HC Pointer Kft.
Novodata számítástechnikai Részvénytársaság
Arany Sas Patika Bt.
Aranyszarvas Pharmacia Bt.
Beck Bt.
Bermenta Bt.
Blazsó Bt.
Boróka Patika
Csótó Mihaly Dr.
Dosis Alfa Gyógysz.Bt.
Dr. U.D. Patika
Füleki-Csótó Gyogyszertar Bt.
Gold-Serpens Patika Bt.
Human-Med Pharma Kft.
K&B Kristály Patika
Kristálykehely Patika
Nádaskay Patika Bt
Ormánság Gyógyszertári Bt.
Paksi Galenus Gyógyszerker.
Patikus Ugynoki Bt.
PB Pharma Bt.
Pesti Patika Bt.
Pharma-Hunyad Bt.
Pharma-Men Gyógyszerker
Rózsa es Társai Bt.
Spatula Patikárius Bt.
Stark Ervin
Szigetvari Boróka Bt.
Taar es Társa Gyógyszerész Bt.
Ten-Med Bt. /Nagy Gyula
Zengő-Pharma