PhD és Habilitációs Iroda

PTE ÁOK Doktori és Habilitációs Tanácsa

elnök: Dr. Szekeres Júlia
elnökhelyettes: Dr. Bogár Lajos
titkárok: Dr. Rékási Zoltán (Ph.D)
Dr. Környei József (habilitáció)

I. belső tagok

Dr. Ábrahám István
Dr. Botz Lajos
Dr. Büki András

Dr. Gőcze Péter

Dr. Komoly Sámuel
Dr. Kovács L. Gábor
Dr. Olasz Lajos
Dr. Pethő Gábor
Dr. Pintér Erika

Dr. Reglődi Dóra

Dr. Seress László

Dr. Sümegi Balázs
Dr. Than Péter
Dr. Vincze Áron
Dr. Wittmann István

II. külső tagok

Dr. Erdődi Ferenc (Debrecen)
Dr. Minárovits János (Szeged)
Dr. Szalai Csaba (Budapest)
Dr. Tretter László (Budapest)

III. állandó helyettesek

Dr. Gregus Zoltán
Dr. Székely Miklós
Dr. Tényi Tamás
Dr. Vereczkei András

IV. állandó meghívottak

Dr. Miseta Attila dékán
Dr. Nyitrai Miklós tudományos dékánhelyettes

Hegyi Dávid PhD hallgatók képviselője