Magatartástudományi Intézet

ORVOSI OKTATÁSFEJLESZTÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TANSZÉK

 

„A hernyó potenciálját nem azzal érhetjük el,
hogy leckéket adunk neki repülésből, hanem ha hagyjuk pillangóvá fejlődni.”

(Szabó P., Meier D., Hankovszky K.: Rövid és tartós coaching. Megoldásközpontú beszélgetések.
SolutionSurfers Magyarország 2010)

Küldetésnyilatkozat

Célja:

Az orvoskari oktatási szolgáltatás, az oktatói készségek, a betegellátási kultúra és a teljes kari szervezeti kultúra fejlesztése, megerősítése. Ezek hosszú távú eredményessége reményeink szerint mérhetően javíthatja a Kar versenyképességét, hozzájárulhat a munkatársak jobb munkahelyi közérzetéhez, erősebb elköteleződéséhez.

Létrehozásának indoka:

 • megnövekedett szükséglet a hallgatókkal történő kommunikáció fejlesztésére
 • igény új oktatási módszerek megismerésére, elsajátítására és begyakorlására az elméleti és klinikus oktatók körében
 • kommunikációs és konfliktuskezelési készségek fejlesztésének igénye a klinikusok és a betegellátásban részt vevő egészségügyi szakdolgozók, ápolók körében a betegekkel, a hozzátartozókkal és az egészségügyi teamen belüli munkatársakkal való együttműködés területén
 • a szolgáltatásokat nyújtó kari hivatalok munkatársai körében a hatékonyabb munkavégzést eredményező ismeretek, készségek, képességek fejlesztésének igénye
 • a konfliktuskezelésben való segítségnyújtás
 • az eredményes és egyben örömteli munkakörnyezet és munkahelyi légkör megteremtése, fenntartása egyéni és közösségi feltételeinek megismertetése
 • vezetői kompetenciák fejlesztése (korszerű vezetési, irányítási módszerek megismertetése)
 • segítségnyújtás a Kar dolgozói számára életvezetési kérdésekben (stressz-, konfliktuskezelés, hatékony időmenedzsment, szakmai és magánélet helyes egyensúlyának megteremtése stb.)

Feladatai:

 • a Kar munkatársai és egyes esetekben hallgatói számára kurzusok, képzések, tréningek tartása,
 • a Kar oktatásfejlesztési törekvései és saját oktatási munkája eredményességének tudományos igényű feldolgozása, publikálása.

Képzések, tréningek:

 • Kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása képzés
 • Oktatói készségfejlesztő workshop
 • Kommunikációs tréning a Sürgősségi Betegellátó Osztály dolgozói számára
 • Kommunikációs és ügyfélszolgálati tréning
 • Police Medic kommunikációs képzés
 • Asszertivitás tréning

Vezetője:

Dr. Füzesi Zsuzsanna egyetemi tanár

Munkatársai:

a Magatartástudományi Intézet munkatársai, és az általuk adott feladatokra felkért kollégák

Együttműködő partnerei:

 • A tanszék munkája során együttműködik a Kar más intézeteivel, klinikáival, tanszékeivel.
 • Szakmai tudásbázisának létrehozásában épít az intézeten kívüli szervezetek és kollégák ismereteire, tapasztalataira is.

Adatkezelési tájékoztató

Elérhetőségeink:

Tanszékvezető: Dr. Füzesi Zsuzsanna egyetemi tanár

Cím: 7624 Pécs, Szigeti út 12.

Telefon: 72/536-256

Fax: 72/536-257

E-mail: ookt@aok.pte.hu

 

Hírek:

 

Oktatói készségfejlesztő workshop, 2017. október 11.

10/2017. (11.15.) számú dékáni utasítás az oktatók képzéséről a PTE ÁOK-n

Oktatói készségfejlesztő workshop, 2018. május 3.

Oktatói készségfejlesztő workshop, 2018. november 20.

Kommunikációs képzés az SBO munkatársai számára, 2019 tavaszán

Tudományos Diákkör - ötlettől a konferenciáig - Oktatói készségfejlesztő workshop, 2019. április 9.