Arc-, Állcsont-és Szájsebészeti Tanszék

2019

 

Szalma J; Lovász BV; Vajta L; Soós B; Lempel E; Möhlhenrich SC: The influence of the chosen in vitro bone simulation model on intraosseous temperatures and drilling times. Sci Rep 2019; 9(1): 11817. doi: 10.1038/s41598-019-48416-6 Q1

Szalma J; Soós B: Coronectomy of third molars: concerns, when the roots of teeth surround the inferior alveolar neurovascular bundle. Br J Oral Maxillofac Surg 2019 doi: 10.1016/j.bjoms.2019.08.014 Q2

Gurdán Zs; Gelencsér G; Lengyel Zs; Szalma J: Gorlin-Goltz szindrómás beteg komplex fogorvosi, szájsebészeti kezelése és 8 éves követése. Esetismertetés. Orv Hetil 2019Q3

Szalma J; Lovász BV; Lempel E; Maróti P: Three-dimensionally printed individual drill sleeve for depth-controlled sections in third molar surgery. J Oral Maxillofac Surg 2019; 77(4): 704.e1-704.e7. doi: 10.1016/j.joms.2018.11.028 Q1

Szalma J; Soós B; Krajczár K; Lempel E: Piezosurgical Management of Sealer Extrusion Associated Mental Nerve Anesthesia: A Case Report. Aust Endod J 2019; 45(2): 274-280. doi: 10.1111/aej.12316  Q1

Möhlhenrich SC, Kniha K, Szalma J, Ayoub N, Hölzle F, Wolf M, Modabber A, Raith S: Stress distribution in mandibular donor site after harvesting bone grafts of various sizes from the ascending ramus by finite element analysis. Clin Oral Investig 2019; 23(5): 2265-2271. doi: 10.1007/s00784-018-2671-z Q1

Szalma J; Vajta L; Olasz L; Lempel E: Tooth sectioning for coronectomy: How to perform? Clin Oral Investig 2019; 23(2): 519-527. doi: 10.1007/s00784-018-2466-2 Q1

 

2018

 

Szalma J; Klein O; Lovász B; Lempel E; Jeges S; Olasz L: Recommended drilling parameters of tungsten carbide round drills for the most optimal bone removals in oral surgery. BioMed Res Int 2018; 2018: 3108581. doi: 10.1155/2018/3108581 Q1

Gurdán Z; Szalma J: Evaluation of the success and complication rates of self-drilling orthodontic mini-implants. Nig J Clin Pract 2018; 21 (5): 546-552. doi: 10.4103/njcp.njcp_105_17 Q2

 

2017

 

Szalma J; Vajta L; Lempel E; Tóth Á; Jeges S; Olasz L: Intracanal temperature changes during bone preparations close to and penetrating the inferior alveolar canal: Drills vs. piezosurgery. J Craniomaxillofac Surg 2017; 45: 1622-1631. doi: 10.1016/j.jcms.2017.07.007 Q1

Szalma J; Lempel E: A nervus alveolaris inferior védelmében: Alsó bölcsességfogak coronectomiája. Irodalmi áttekintés. Orv Hetil 2017; 158(45): 1787-1793. doi: 10.1556/650.2017.30913 Q4

Gurdán Zs, Szalma J: Az ortodonciai mini-csavarok előhűtésének hatása az in vitro behajtási hőterhelésre. Fogorv Szle 2017; 110(2): 37-42. Q4

Gurdán Zs; Vajta L; Lempel E; Tóth Á; Joób-Fancsaly Á; Szalma J: Effect of pre-drilling on intraosseous temperature during self-drilling mini-implant placement in a porcine mandible model. J Oral Sci 2017; 59 (1): 47:53. doi: 10.2334/josnusd.16-0316 Q2

  

2016

 

Cziriák N; Szalma J; Vág J; Bogdán S: Piezosebészeti eszköz és a sagittalis csontfűrész intraossealis hőtermelésének in vitro összehasonlító vizsgálata. Fogorvosi Szle 2016; 109 (3): 88-93. Q4

Lukács D; Stáczer N; Vajta L; Olasz L; Joób-Fancsaly Á; Szalma J: A gyógyszer indukálta vérzékeny betegek fogorvosi, szájsebészeti ellátása: A 2015-ös hazai szakmai ajánlás alkalmazása és értékelése. Orv Hetil 2016; 157 (43): 1722-1728. doi: 10.1556/650.2016.30568 Q3

Poór VS, Lukács D, Nagy T, Rácz E, Sipos K: The rate of RNA degradation in human dental pulp reveals post-mortem interval. Int J Legal Med. 2016; 130 (3):615-9. doi: 10.1007/s00414-015-1295-y. Q1

Szalma J, Kiss Cs, Gurdán Zs, Tóth Á, Olasz L, Jakse N: Intraosseous heat production and preparation efficiency of surgical tungsten carbide round drills: The effect of coronectomy on drill wear. J Oral Maxillofac Surg 2016; 74 (3):442-52. doi: 10.1016/j.joms.2015.11.012. Q1

Szepesi Á; Matula Zs; Szigeti A; Várady Gy; Szalma J; Szabó Gy; Uher F; Sarkadi B; Német K: In vitro characterization of human mesenchymal stem cells isolated from different tissues with a potential to promote complex bone regeneration. Stem Cells International 2016; 3595941. doi: 10.1155/2016/3595941 Q1

Tordai B; Stáczer N; Vajta L; Szalma J: Óriás nyálkövek. Esetismertetés. Orv Hetil 2016; 157 (49): 1967–1972. doi: 10.1556/650.2016.30617 Q3

 

2015

 

Soós B, Vajta L, Szalma J: Sunitinib és zolendronsav által indukált állcsont-oszteonekrózis: Esetismertetés. Orv Hetil 2015; 156(46): 1865–1870. doi: 10.1556/650.2015.30292 Q3

Szalma J, Joób-Fancsaly Á: A vérzékeny betegek fogorvosi ellátása. Fogorvosi Szle 2015; 108(2): 57-60., Magyar Fogorvos 2015; 4: 196-199. Q4

Szalma J: Inferior alveolar nerve injuries and impacted lower third molars: The importance of the "third dimension". Edorium J Surg 2015; 2:12–15. doi:10.5348/S05-2015-6-ED-3 Q4

Vajta L, Nagy Á, Kálovics J, Szalma J: Magas inhibitor titerű B-haemophiliás beteg fogorvosi-szájsebészeti ellátása. Esetismertetés. Fogorvosi Szle 2015; 108(2): 61-64. Q4