Tanulmányi Hivatal

Szigorló év

Általános tudnivalók

 

2018/2019. tanév:

 

Használati útmutató Neptun szigorló éves gyakorlati jelentkezéshez

Tájékoztató és általános információk a szigorló évről - 2018/2019

Blokkok tervezett beosztása a 2018/2019. tanévben

Az ÁOK klinikáinak blokkonkénti létszámkorlátai a 2018/2019. tanévben

Szigorló éves gyakorlatok megszakíthatóságának száma a 2018/2019. tanévben

Tervezett vizsgaidőpontok a 2018/2019. tanévben - tájékoztató jellegű (frissítve: 2018.07.04.)

 

2019/2020. tanév:

Tájékoztató és általános információk a szigorló évről - 2019/2020

 

TAndíj (szigorló év)

 

Tandíjszámítási segédlet 

Tantárgyleírások

 

2018/2019. tanév

Diplomamunka, záróvizsga

 

Tudnivalók diplomamunkáról, záróvizsgáról - ÁOSZ

Tudnivalók diplomamunkáról - FOSZ (hatályos a 2018/2019-es tanévtől)

 

Konzulensi nyilatkozat  - ÁOSZ

leadási határidő: 14. oktatási hét vége

Konzulensi nyilatkozat - FOSZ

leadási határidő: a 9. szemeszterre beiratkozás előtt

 

Konzulensi nyilatkozat - Biotechnológia

leadási határidő: a 3. szemeszterre történő beiratkozás előtt

 

Szakdolgozat védési jegyzőkönyv - ÁOSZ/FOSZ

Opponensi értékelő lap - ÁOSZ/FOSZ

 

A záróvizsgák időpontjai

 

a 2018/2019-es tanévben: 

szak írásbeli időpontok szóbeli záróvizsga időszak
általános orvos* 2019. május 29. 2019. június 3-4-5-6-7.
fogorvos    
gyógyszerész     
biotechnológia    

 *A szóbeli és gyakorlati vizsgára a beosztást az írásbeli napján, a hirdetőtáblán tekinthetik meg. Az államvizsgára a helyszíni beosztás sorsolás útján történik

AVATÁSOK IDŐPONTJAI AZ ÁOK-ON

 

a 2018/2019. tanévben: 

szak avatás időpontja
általános orvos 2019. június 29. 10:00
fogorvos 2019. július 6. 10:00
biotechnológia     2018. július 6. 10:00
 

 

Befogadó - elengedő nyilatkozatok

 

Belgyógyászat

Gyermekgyógyászat

Sebészet-Traumatológia

Szülészet-Nőgyógyászat

Neurológia

Pszichiátria

Sürgősségi orvostan

Családorvostani praxis gyakorlat

Igazolások

 

Belgyógyászat

Gyermekgyógyászat

Sebészet-Traumatológia

Szülészet-Nőgyógyászat

Neurológia

Pszichiátria

Sürgősségi orvostan

Családorvostani praxis gyakorlat

Egyéb

 

Klinikai Készségek Leckekönyvéhez - külföldön szerzett aláírások űrlap

PTE ÁOK Gyakorlati hely értékelő kérdőív

Az angol és német nyelvű képzésekre vonatkozó tájékoztatáshoz kérjük, váltson nyelvet a jobb felső sarokban.

 

Hatályon kívül

 

Szigorló év 2013/2014. tanév

Vizsgaidőpontok a 2013/2014. tanévben

Jelentkezési lap a 2013/2014. tanévre

Jelentkezési lap a 2012/2013. tanévre

Vizsgalap (minta)  szigorló hallgatók vizsgeredményeinek rögzítésére

Felelősségvállalási nyialtkozat akkreditációs dokumentum megszerzéséről szigorlóknak nem akkreditált helyen eltöltendő gyakorlat megkezdéséhez