Tanulmányi Hivatal

Szakmai gyakorlatok

 

Az akkreditált gyakorlati helyekre vonatkozó szabályok

 

Tájékoztató levél akkreditált gyakorlóhelyekről

Az akkreditáció és annak igazolására vonatkozó szabályok

 

Akkreditált gyakorlati helyek listái

 

A PTE által elfogadott gyakorlóhelyek (oktató kórházak és oktató osztályok)

Az Európai Unió tagállamain, Norvégián, Svájcon, Kanadán és az USA államain belül akkreditált oktató kórházak és oktató osztályok listája - frissítve 2019. február

PTE ÁOK Alapellátási Intézet szakmai gyakorlatok letöltésére akkreditált praxisai - frissítve 2018. december

MAB által akkreditált külföldi gyakorlóhelyek akkreditációs oklevelei

A MAB által akkreditált külföldi klinikai gyakorlóhelyek (oktató kórházak, oktató osztályok folyamatosan bővülő listája letölthető a MAB weboldaláról.

 

Szakmai gyakorlatokhoz kapcsolódó nyomtatványok

PTE ÁOK Gyakorlati hely értékelő kérdőív

Általános orvos szak

 

Blokkok (hetek) tervezett beosztása a Neptunban Ápolástan/Belgyógyászat/ Sebészet gyakorlatokhoz - 2018. nyár

 

Használati útmutató a nyári gyakorlatra Neptunban történő jelentkezésekhez

 

1. Ápolástan gyakorlat (OORAPG, 90 óra, ÁOSZ 2. szemeszter)

2. Az orvosi kommunikáció gyakorlata (OOROKG, 30 óra, ÁOSZ 2. szemeszter)

3. Belgyógyászat gyakorlat (OORBEL, 140 óra, ÁOSZ 6. szemeszter)

4. Sebészet gyakorlat (OORSEB, 120 óra, ÁOSZ 8. szemeszter)

 

Klinikai szakmai blokkgyakorlat

Klinikai készségek leckekönyve

 

Oktatókórházi férőhelyek száma (2018 nyár és 2018/2019 tanév - tájékoztató jellegű adatok)

         Szent Imre Egyetemi Oktató Kórház tájékoztató levele gyakorlatokról

egyéb: 

 

Fogorvos szak

1. Asszisztensi fogtechnikai gyakorlat (OFRAFG, 60 óra, FOSZ 2. szemeszter)

2. Dentoalveoláris sebészet (OFRDAS, 120 óra, FOSZ 6. szemeszter)

3. Integrált fogászat (OFRINF, 140 óra, FOSZ 8. szemeszter)