Pályázati és Innovációs Iroda

PTE ÁOK InnoPont

A Pécsi Tudományegyetem a Dél-dunántúli Régió meghatározó tudásbázisa. Az Egyetemen, ezen belül Karunkon számos nemzetközileg is elismert kutatás folyik. Ahhoz, hogy a tudományos, illetve kutatás-fejlesztési eredmények, találmányok a gazdaság, a társadalom számára valódi értéket képviselő innovációkká váljanak, vagyis hasznosuljanak, sok mindenre van szükség még: magas színvonalú kutatási infrastruktúrára, piaci ismeretekre, a fejlesztők és felhasználók közötti partneri kapcsolat létrejöttére, hatékony információ-áramlásra, finanszírozási forrásokra és az innovációkat elfogadó légkörre.

A PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Központ célja a hatékony tudásáramlást biztosító környezet megteremtése. 2009. szeptember 1-jével indult - a Központ által benyújtott és elnyert – TÁMOP 4.2.1. „3T – Technológia- és tudástranszfer feltételeinek kialakítása a Dél-dunántúli Régió egyetemi tudásbázisaiban” c. projekt, mely a Pécsi Tudományegyetem és Kaposvári Egyetem együttműködésében valósul meg, kiváló lehetőséget biztosítva a tudásbázisok számára, hogy a tudás-transzfert, innovációt segítő szolgáltatásaikat fejlesszék.

A Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Központ fő tevékenységei:

• Projektgenerálás, hazai és nemzetközi K+F pályázatok írásának segítése (pl. EU7, NKTH, stb. források kapcsán)
• Szellemi termékek védelme (pl. szabadalmi bejelentések, szerzői jogi kérdések, stb.)
• Innovációs marketing és menedzsment (pl. találmányok hasznosítása, K+F szolgáltatások kiajánlása, stb.)

A Központ által koordinált pályázat megvalósításában Karunk is közreműködik. Kari InnoPontot hoztunk létre a pályázati irodához kapcsolódóan, amely keretében 2 fő, Bognár Rita, Fekete Szabolcs InnoPont menedzser tevékenykedik.

Az ÁOK InnoPont feladatai elsősorban:

• Kari tudástérkép összeállítása
• Projektgenerálás, hazai és nemzetközi K+F pályázatok írása, segítés, menedzselése
• Folyamatos információ-szolgáltatás: szellemi alkotások jogvédelmével és hasznosításával, valamint innovációval kapcsolatos kérdésekben, a KTTK rendezvényeiről, képzéseiről, pályázatokkal kapcsolatban
• A Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Központ szakembereivel kapcsolattartás
• Kapcsolattartás a lehetséges ipari és egyéb intézményi partnerekkel

Karunk szempontjából kiemelkedő fontossággal bír, hogy bekapcsolódjunk az innovációs folyamatokba, fokozzuk K+F pályázati aktivitásunkat, valamint a kutatási tevékenység szolgáltatások formájában történő kiajánlása és üzleti alapú nyújtása (pl. szakértői szolgáltatás), illetve a kutatási eredmények üzleti alapú hasznosítása révén bevételeinket növeljük. A Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Központ TÁMOP 4.2.1. pályázata, a Központban dolgozó szakemberek, továbbá a Kari InnoPont menedzser azért dolgoznak, hogy tevékenységükkel támogassák ez irányú törekvéseinket.