Elérhető a PTE ÁOK új honlapjának béta verziója.     Az új honlapról »     Megnézem »

Klinikai Vizsgálatok Koordinációs Központja

Dokumentumtár

Előzetes Befogadó Nyilatkozat
(Preliminary hosting declaration for clinical trials)

Humán klinikai vizsgálat: gyógyszertári nyilatkozat
A humán klinikai vizsgálatok dokumentációja csak a gyógyszertári nyilatkozattal teljes. Ezenkívül ritka, méltánylást érdemlő esetekben előfordulhat, hogy szükség van a vizsgálati készítmény közvetlen klinikai vizsgálóhelyre szállítására. A gyógyszertári nyilatkozat nyomtatványa innen letölthető.

Vizsgálati készítmények nyilvántartási adatlapja
A PTE KK Gyógyszertárában rendszeresített nyilvántartási adatlap („Registry Sheet”) a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet által előírt nyilvántartási kötelezettséget teljesítését szolgálja.

Teljesítésigazolás nyomtatványa

Előkalkulációs lap

Elszámoló lap

Szerződéskötési tájékoztató

Registry Sheet
Of pharmaceutics applied in the course of human clinical trials permitted in the institution

Kiegészítő diagnosztikai nyilatkozat

Statement of Examinations