Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága

Feladatok

Az NKB fő feladata az ÁOK nemzetközi kapcsolatainak szervezése, irányítása.

Feladatai részletesen:

1. Ápolja és fejleszti a meglevő külföldi kapcsolatokat, valamint törekszik új nemzetközi kapcsolatok kiépítésére.

2. Folyamatosan tájékoztatja a Kar hallgatóit és oktatóit a külföldi csereprogramokról, ösztöndíjakról és a pályázati lehetőségekről

3.  A kétoldalú egyetemközi kapcsolatok alapján szervezi az orvostanhallgatók nyári külföldi gyakorlatait.

4. Szervezi az egyetemközi szerződések alapján létrejövő oktatói és kutatói tanulmányutakat

5. Összehangolja a külföldi kapcsolatokat bonyolító hallgatói szervezetek (HÖK, HuMSIRC, ERASMUS Programiroda) munkáját

6. Együttműködik a hazai felsőoktatási intézmények külügyekkel foglalkozó hallgatói és oktatói-kutatói szervezeteivel

 

Nemzetközi Kapcsolatok Irodája

Az örvendetesen bővülő kapcsolatok szükségessé tették, hogy átalakítsuk a nemzetközi kapcsolatok szervezetét az Általános Orvostudományi karon. 2009 ősze óta működik a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, mely koordinálja, irányítja a külügyi kapcsolatokat. A Bizottságban helyet kap valamennyi hallgatói kapcsolatot bonyolító szervezet (Erasmus Programiroda, HÖK, HUMSIRC) képviselője, valamint az oktatói kapcsolatokért felelős referens. Újabb előrelépést jelentett, hogy 2010. október 1-én megkezdte működését a Nemzetközi Kapcsolatok Irodája a Kar Elméleti Épülettömbjének 1. emeletén. Az irodát Tomózer Anett vezeti, aki emellett továbbra is végzi az Orvostudományi Kar Erasmus koordinátori feladatait. Bizalommal fordulhatnak hozzá mind a hallgatók, mind az oktatók bármilyen, nemzetközi kapcsolatot érintő ügyben. A hallgatók és oktatók az iroda információs tevékenysége mellett karunk honlapján (a Nemzetközi Kapcsolatok Irodája weboldalán:http://aok.pte.hu/index.php?page=egyseg&egy_id=1780&nyelv=hun&menu=) is folyamatosan tájékozódhatnak a külföldi ösztöndíj-lehetőségekről, csereprogramokról és pályázatokról.

 

Dr. Menyhei Gábor
egyetemi tanár
a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elnöke