Tanulmányi Bizottság

Feladatok

A Tanulmányi Bizottság legfontosabb feladata a hallgatók tanulmányi ügyeivel kapcsolatos kérvények elbírálása, az Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának megfelelően. Az oktatói és hallgatói tagokból álló bizottság engedélyezi-többek közt- az aktiválást és passziválást a regisztrációs időszak után, a kedvezményes tanulmányi rendet, a vendéghallgatói jogviszony létesítését, illetve hallgatók átvételét más oktatási intézményből vagy karról. Szintén a Tanulmányi Bizottság feladatai közé tartozik a szociális alapú költségtérítési kedvezményekről való javaslattétel a Kar dékánjának, valamint az egyetemi tanári, docensi, intézetvezetői pályázatok véleményezése.