Elérhető a PTE ÁOK új honlapjának béta verziója.     Az új honlapról »     Megnézem »

Dékáni Hivatal

Feladatok

Dékáni Hivatal


A Dékáni Hivatal kari szintű adminisztratív és szolgáltatási tevékenységet végez.

A Dékáni Hivatal vezetője a dékáni hivatalvezető.

A Dékáni Hivatal egységei:

 • Dékáni Titkárság,
 • Felvételi és Hallgatói Szolgáltató Irodák (Magyar, Angol, Német),
 • Marketing és Kommunikációs Iroda,
 • Nemzetközi Kapcsolatok Irodája, Erasmus Iroda,
 • Oktatástechnikai és Szolgáltatási Osztály,
 • Doktori (PhD) és Habilitációs Iroda,
 • Tanulmányi Hivatal.

Dékáni Titkárság


A Dékáni Titkárság a Kar központi adminisztratív szervezete.

A Titkárság feladatai:

 • a Rektori Tanács és a Szenátus üléseire kerülő kari anyagok előkészítésének koordinálása és ellenőrzése,
 • a Dékáni Tanács, a Kari Tanács, a Szervezeti Egységvezetők Tanácsa, a Tanári Testület feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek adminisztratív előkészítése, a határozatokkal és a döntésekkel kapcsolatos igazgatási tevékenység ellátása, 
 • a dékán és a dékánhelyettesek napi tevékenységének, hivatalos belföldi és külföldi programjainak megszervezése és előkészítése,
 • a központi iktatás és irattárazás,
 • jogszabályi változtatások és az egyetemi szintű szabályozások (szenátusi döntések, rektori és kancellári utasítások) figyelemmel kísérése, közzététele, a kari szabályozási tevékenység irányítása,
 • a kari szervezeti egységekre vonatkozó ügyviteli szabályozás kidolgozásának irányítása,
 • a Kar működéséhez szükséges központi adatbázisok naprakészen tartása,
 • a kari rendezvények előkészítése, a szervezés koordinálása,
 • az ÁOK nem oktatási célú központi helyiségeivel kapcsolatos ügyintézés (pl. vendégszoba, aula, tanácstermek),
 • a Tanulmányi Hivatallal történő együttműködésben díszoklevelek, diplomamásodlat, latin diplomák kiállítása.