PhD és Habilitációs Iroda

Hírek

Poór Viktor Soma PhD védése

2018. május 25, péntek

PhD védés

Poór Viktor Soma „RNS alapú módszerek alkalmazása az igazságügyi orvostanban” című PhD értekezésének 2018. június 18-án (hétfő) 12 órakor a PTE ÁOK Elméleti Tömbjének tanácstermében (Pécs, Szigeti u. 12.) tartandó nyilvános vitája.

A Bizottság összetétele:

elnök:

Dr. Gallyas Ferenc D.Sc egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok:

Dr. Grama László Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

Dr. Mühl Diána Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

opponensek:

Dr. Lászik András Ph.D egyetemi docens (SE)

Dr. Pamzsav Horolma Ph.D igazságügyi genetikus (NSzKK)

Letölthető dokumentum(ok)