PhD és Habilitációs Iroda

Hírek

Dr. Katona Krisztián PhD védése

2018. szeptember 25, kedd

PhD védés

Dr. Katona Krisztián „Fibrosis és zsíros infiltráció jelenségének vizsgálata szisztémás autoimmun betegek kisnyálmirigyeiben, számítógépes képanalízis segítségével” című PhD értekezésének 2018. november 5-én (hétfő) 14 órakor a PTE ÁOK Elméleti Tömbjének tanácstermében (Pécs, Szigeti u. 12.) tartandó nyilvános vitája.

A Bizottság összetétele:

elnök:

Dr. Wittmann István D.Sc egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok:

Dr. Balogh Péter Ph.D egyetemi tanár (PTE ÁOK)

Dr. Lujber László Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

opponensek:

Dr. Cserni Gábor D.Sc egyetemi tanár (Kecskemét)

Dr. Vass László Ph.D osztályvezető főorvos (Kistarcsa)

Letölthető dokumentum(ok)