PhD és Habilitációs Iroda

Hírek

Dr. Semjén Dávid PhD védése

2019. január 3, csütörtök

PhD védés

Dr. Semjén Dávid „A benignus felnőttkori teratoma gyakorisága, valamint összehasonlító molekuláris (FISH) és immunhisztokémiai vizsgálata a gyermekkori és felnőttkori malignus esetekkel” című PhD értekezésének 2019. január 18-án (péntek) 14 órakor a PTE ÁOK Elméleti Tömbjének tanácstermében (Pécs, Szigeti u. 12.) tartandó nyilvános vitája.

A Bizottság összetétele:

elnök:

Dr. Decsi Tamás D.Sc egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok:

Dr. Boronkai Árpád Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

Dr. Vajda Péter Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

opponensek:

Dr. Kiss András D.Sc egyetemi tanár (SE)

Dr. Méhes Gábor D.Sc egyetemi tanár (DE)

Letölthető dokumentum(ok)