Informatikai Bizottság

A bizottság az informatika adatok, információk rögzítésével, tárolásával, kezelésével, illetve továbbításával foglalkozik. Az Informatikai Bizottság a Karunkat érintő informatikai kérdéseket tárgyalja meg és alkot róluk véleményt, a tartalmi vonatkozásokon túl elsősorban az infrastruktúra, az adatbiztonság, az alkalmazott módszerek és szoftverek tekintetében. A Bizottság javaslatokat készít többek között a Kar informatikai stratégiájára, az informatikai infrastruktúra fejlesztésére, szoftverek beszerzésére, használatára vonatkozóan, figyelemmel kíséri az informatikai vonatkozású kari rendszerek (pl. honlap, hallgatói és dolgozói információs felületek) működését, valamint lehetőségeihez mérten igyekszik hozzájárulni az érintettek képzéséhez, tájékoztatásához.

 

INFORMATIKAI BIZOTTSÁG

 

Elnök:

Dr. Kiss István, egyetemi tanár (Orvosi Népegészségtani Intézet)

 

Titkár:

Bencze Zsolt, csoportvezető (Kari Informatikai Csoport)

 

Tagok:

Berta Anikó, ügyvivő szakértő (Dékáni Hivatal)

Bíró László, ügyvivő szakértő (Gazdasági Hivatal)

Dr. Csernus Valér, egyetemi tanár (Anatómiai Intézet)

Dr. Fekete Szabolcs, pályázati koordinátor (Pályázati Iroda)

Dr. Grama László, egyetemi adjunktus (Biofizikai Intézet)

Dr. Jandó Gábor, egyetemi docens (Élettani Intézet)

Móritz Péter, ügyvivő szakértő (Tanulmányi Hivatal)

 

Elérhetőség:
zsolt.bencze@aok.pte.hu