Német Program Bizottság

Elnök

Dr. Than Péter, egyetemi tanár (Ortopédiai Klinika)

Alelnök

dr. Sétáló György (Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium)

Titkár

Faubl Nóra, tudományos segédmunkatárs (Magatartástudományi Intézet)

Tagok

Dr. Benke Beáta, egyetemi tanársegéd (Fogászati és Szájsebészeti Klinika)

Dr. Berki Tímea, egyetemi tanár (Immunológiai és Biotechnológiai Intézet)

Dr. Czopf László, egyetemi docens, dékánhelyettes (I. sz. Belgyógyászati Klinika)

Dr. Funke Simone, egyetemi docens (Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika)

Dr. Gálosi Rita, egyetemi adjunktus (Élettani Intézet)

Dr. Gaszner Balázs, egyetemi docens (Anatómiai Intézet)

Prof. Dr. Ohmacht Róbert, egyetemi tanár (Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet)

Dr. Szapáry László, egyetemi docens (Neurológiai Klinika)

Lucas Wildenhayn, hallgató

Állandó meghívottak

Dr. Miseta Attila, egyetemi tanár, dékán (Laboratóriumi Medicina Intézet)

Dr. Nyitrai Miklós, egyetemi tanár, dékánhelyettes (Biofizikai Intézet)

Ifj. Dr. Gallyas Ferenc, egyetemi tanár (Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet)

Varga Zsuzsanna, hivatalvezető (Dékáni Hivatal)

Elérhetőség

nora.faubl@aok.pte.hu