Pályázati és Ösztöndíj Bizottság

A Pályázati és Ösztöndíj Bizottság adminisztrációs tevékenységet folytat és dönt a hatáskörébe utalt, a Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság hatáskörén kívül eső, pályázat útján elnyerhető támogatási ügyekben. A PÖB legfontosabb feladata minden tanévben a köztársasági ösztöndíj pályázat kiírása, a pályázatok elbírálása és rangsorolása, valamint a pályázattal kapcsolatos adminisztráció lebonyolítása.
 

PÁLYÁZATI ÉS ÖSZTÖNDÍJ BIZOTTSÁG

 

Elnök:

Dr. Karádi Zoltán, egyetemi tanár (Élettani Intézet)

 

Titkár:

Gerendai Zsófia (orvostanhallgató)

 

Tagok:

Dr. Bán Ágnes (egyetemi ajunktus, Fogászati és Szájsebészeti Klinika)

Dr. Garami András (egyetemi docens, Transzlációs Medicina Intézet)

Dr. Gaszner Balázs (egyetemi docens, Anatómiai Intézet)

Dr. Lénárd László (egyetemi adjunktus, Szívgyógyászati Klinika)

Dr. Szabó István (egyetemi tanársegéd, egyéni felkészülő PhD-hallgató)

 

Kerekes Júlia (orvostanhallgató)

Mercédesz Amelita (orvostanhallgató)

Molnár Benjámin (orvostanhallgató)  

 

Elérhetőség:
zoltan.karadi@aok.pte.hu