Műveleti Medicina Tanszék

WHO Együttműködő Központ a Migrációs-egészségügyi képzés és kutatás területén

 

A tanszéken alapvetően három tanszéki csoport működik

Migrant Health Programs hivatalos logoja Migrációs-egészségügyi tanszéki csoport bemutatása

 

A bevándorlók száma egyre nő az EU 27 tagállamában becsült számuk a teljes lakosság 7%-át közelíti. Az Európai Unió számára a kedvezőtlen demográfiai folyamatok miatt a bevándorló munkaerő alapvető gazdasági szükséggé vált, de ugyanakkor sikeres integrációjuk komoly kihívást is jelent. A probléma multidiszciplináris, egészségügyi, közegészségügyi kérdések mellett komoly gazdasági és emberjogi oldala is van. Ebben a folyamatban az egészségügy kulcsszerepet játszik, szolgálva egyben a társadalom egésze gazdasági érdekeit is. Ehhez speciális ismeretanyaggal felvértezett szakemberek kellenek. Ennek ellenére jelenleg az európai képzési struktúrában eddig ez még nem tükröződik.

2005-ben alakult meg a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán a Klinikai Infektológia és Migrációs-egészségügyi Tanszék azzal a céllal, hogy a migrációs egészségügynek mint az egészségtudományok új interdiszciplináris területének oktatási és kutatási központjává váljon Magyarországon, illetve a környező európai régióban. A tanszék azóta szilárd tudományos illetve egészségpolitikai kapcsolatokat alakított ki Európa-szerte. Ennek a hagyománynak és feladatkörnek új strukturális keretek közötti továbbvitele és kiteljesítése a célja a Migrációs-egészségügyi Tanszéki Csoportnak is.

A Pécsi Tudományegyetem már fontos lépéseket tett a migráció területéhez kapcsolódó humán erőforrás befogadóképességének építésére.    

Az Egészségügyi Világszervezet a PTE ÁOK Műveleti Medicina Tanszékét WHO Együttműködő Központ rangra emelte a migrációs-egészségügyi képzés és kutatás területén. Az új központ jelentős szerepet játszik majd a világszervezet európai migrációs egészségügyi tevékenységében, és új lehetőségeket nyit a kar és az egész egyetem előtt. A kapcsolat formalizálása több éve tartó közös munka eredménye.

Az együttműködési központok fontos szerepet játszanak az WHO-ban, egy-egy részterületen belül segítve a világszervezet munkáját. „Az együttműködési központok olyan tudományos intézmények, amelyek kiemelkedő szintű munkát végeznek bizonyos, az egészségügy fejlesztésével avagy a népegészségüggyel összefüggő területen, és ezáltal szakmai hátteret tudnak nyújtani a WHO számára” - foglalta össze röviden Östlin Piroska az együttműködési központok szerepét.

A képre kattinva átválthat a Migrant Health Program hivatalos weboldalára.

A további információ olvasható a tanszéki csoport hivatalos weboldalán: http://www.mighealth-unipecs.hu/

 

A Kultúrorvostani Tanszéki Csoport bemutatása

 

Miként kerül a kultúrorvostan (az angolszászoknál Medical Humanities) elnevezésű tanszéki csoport a Műveleti Medicina Tanszék szervezeti egységébe? Az orvoslás, egykor a hét szabad művészet egyike, ma magasan technicizált, gépfüggő szolgáltatóiparrá silányul, ha hagyjuk. Az egész ember gyógyításához azonban kultúrájának ismerete éppúgy hozzátartozik, mint például az anatómia vagy a mellkassebészet tételes tudásanyaga.

A kultúrorvostant a szélsőséges helyzetekben nyújtandó sürgősségi intenzív terápia intellektuális táptalajaként, vagy “trendi” módon fogalmazva, adatbázisaként definiáljuk. Vagyis a kultúrorvostan a szigorú szakmai protokollok (katasztrófa, háború, terrorcselekmény okozta egyéni és tömeges sérülések) mögöttes kulturális lenyomata. Aki nem ismeri a múltat, arra ítéltetik, hogy újra elkövesse a régi hibákat – tanít Churchill. A jelen a jövő múlt idejű alakja – tartjuk mi. A tanszéki csoport feladata, hogy a történettudománnyal, a bölcsészettel, szépművészetekkel közös felszíneken létrejött tudást, tapasztalatot a hallgatók (graduális képzés) és a szakképzésben résztvevők (posztgraduális képzés) számára hasznosítsa (tudás-transzláció). Röviden: a medicina és a humaniórák átfedéseit kutassa, oktassa, miközben hangsúlyosan a napi orvoslásban gyökerezik.

Kaput kívánunk nyitni azoknak, akik – bármely irányban – ezen a virtuális határfelületen át akarnak lépni, érdemi és gyümölcsöző párbeszédbe kívánnak fogni. Ebben az értelemben egyetemen belüli, ha úgy tetszik össz-kari egység létesült, amely következésképpen nyitott lesz a többi karok hallgatói számára is. Helyet és teret, intézményes keretet kívánunk nyújtani azoknak az orvosi és rokon egyetemi tanulmányokat folytatóknak, akiket érdekel a szervezett formájú interdiszciplinaritás, és eminens módon képesek űzni ezt a tudományágat a maguk örömére és a köz javára.

 

 

Honvéd, katasztrófa és rendvédelem orvostani tanszéki csoport Bemutatása

 

A PTE ÁOK Műveleti Medicina Tanszék önálló szerveződésű  Honvéd, katasztrófa és    rendvédelem orvostani tanszéki csoportja  az alapszakmák tudásanyagára és rutinjára építve, határterületi és  a külön-külön, egyediségében nehezen értelmezhető specifikumok oktatására, kutatására és fejlesztésére koncentrál. Hazai orvostudományi egyetemi kezdeményezésben még nem volt példa hasonló együttműködésre, mely csakis az egyes részterületek kiváló gyakorlóinak bevonásával lehetséges.

A Honvédorvostani Tanszéki Csoport tagjainak feladata a szakterület graduális és posztgraduális képzési rendszerének létrehozása. Többféle oktatási tevékenységük mellett együttműködnek a NATO CENTRE OF EXCELLENCE FOR MILITARY MEDICINE tanfolyamainak megvalósításában is.

A képre kattinva további információkat ismerhet meg a tanfolyamokkal kapcsolatban.  http://www.coemed.hu/

A Katasztrófa-orvostani Tanszéki Csoport tagjai végzik az orvostanhallgatók szakterületi képzését. Az Országos Mentőszolgálattal és a regionális katasztrófavédelmi szervezetekkel együtt protokollokat alkotnak, szimulációs oktatást és vakriadókat gyakorolnak. Feladatuk az ipari balesetek és tömegkatasztrófák elhárítására irányuló kutatások hazai tapasztalatainak összegezése. Kapcsolatot tartanak a nemzetközi katasztrófa-medicina képviselőivel, hogy külföldi gyakorlatokon gyarapíthassák a tapasztalataikat (pl. a Milano Disaster Medicine, Master Course-án).

A Rendvédelmi Orvostani Tanszéki Csoport  szerkezetében egyedülálló oktatási-kutatási csoport. Feladata a rendvédelmi erők egészségügyi képzésének egymásra épülő, moduláris rendszerének kidolgozása és végrehajtása. A csoport oktatni fogja az egészségügyi alapfelszerelés használatát és a legfontosabb életmentési módszereket, továbbá a rendvédelmi dolgozók kötelező egészségügyi kiképzését egységesíteni fogja.

 

Elérhetőségek

Tanszékvezető: Prof. Dr. Bogár Lajos
Cím: 7624. Pécs, Szigeti u. 12. G. épület
Levelezési cím: H-7602. Pécs, Pf.: 99.
Telefon: +36-72-536000 35337 mellék
Fax: +36-72-501664 vagy 20996 mellék

A Kar évente a legjobban oktató 3-3 intézetnek és klinikának, az elméleti illetve klinikai tantárgyak legjobb előadójának, valamint a legjobb gyakorlatvezetőknek ítéli oda a díjat a végzős hallgatók szavazása alapján.

A dékán saját jogán illetve a Klinikai Központ főigazgatójának javaslatára évente egy alkalommal 3 elméleti intézetet és 3 klinikát részesít az év kiválóan teljesítő intézete/klinikája díjban.

 PTE ÁOK Műveleti Medicina Tanszék nagyobb térképen való megjelenítése

A tanszék megközelítése (útvonaltervező térkép)

GPS koordináták:  Szélesség:     46°04’23,44”  Északi
                            Hosszúság:    18°12’17,85”  Keleti

Megközelíthetőség tömegközlekedéssel:
Busz-, és vasúti pályaudvarról 30-as, vagy a város központjából illetve keleti és nyugati városrészből 2-es és 2/A, a déli városrészből az M55 és M55Y jellzésű buszokkal lehetséges, leszállás a 30-as busz esetén  "Kürt utca", a 2-es, 2/A, M55, M55Y járatokon pedig az "Egyetemváros" megállónál célszerű.
A buszokjáratok aktuális menetrendjét ide kattinva tekintheti meg.