Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium

Központi Elektronmikroszkópos Laboratóriumban található a Dunántúl egyetlen működő transzmissziós és scanning elektronmikroszkópja.  A legközelebbi elektronmikroszkópok Budapesten működnek, ezért a Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium legfontosabb feladata, hogy Dél-Dunántúlon kielégítse az ultrastruktúra vizsgálatára vonatkozó igényeket. Ezen belül természetesen elsőbbséget élveznek a PTE ÁOK Klinikái és Intézetei, de kiszolgáljuk a PTE TTK Intézeteinek igényeit, és emellett a régióban jelentkező valamennyi igényt. A laboratórium munkatársai résztvesznek a graduális és posztgraduális képzésben, kreditpontos és Ph.D kurzusok tartásában az Idegtudományok témakörben. Kutatómunkánk sokrétű, fő témánk a hippocampus morfológiai fejlődése rágcsálókban, majomban és emberben, valamint temporális lebeny epilepsziában megfigyelhető morfológiai elváltozások vizsgálata. A Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium kutatói számos hazai és nemzetközi tudományos társaságnak tagjai és jelentős nemzetközi és hazai munkakapcsolatokkal rendelkeznek.

Elérhetőségek

Igazgató: Dr. Ábrahám Hajnalka, egyetemi docens
Cím: 7624 Pécs, Honvéd u. 1. I. emelet
Telefon: 72/536-060
Fax: 72-536-001/1510
E-mail: