Gyógyszerhatástani Tanszék

Kutatás

KUTATÁSI TÉMÁINK:

 • Albumin-ligandum kölcsönhatások vizsgálata
 • Gyógyszer-étel, gyógyszer-étrendkiegészítő interakciók vizsgálata
 • Mikotoxinok molekuláris kölcsönhatásainak feltárása, karakterizálása
 • Flavonoid aglikonok szerkezet-hatás összefüggéseinek vizsgálata
 • Natív és kémiailag módosított ciklodextrinek host-guest típusú kölcsönhatásainak vizsgálata

 

JELENLEG FUTÓ PÁLYÁZATAINK:

NKFI FK 125166
Mikotoxinok kölcsönhatásainak vizsgálata albuminnal és ciklodextrinekkel
Vezető kutató: Dr. Poór Miklós
Futamidő: 2017-2021
Elnyert támogatás: 18,5 M Ft

EFOP-3.6.1.-16-2016-00004
Gyógyszerhatást befolyásoló életkori és egyéb tényezők
Vezető kutató: Dr. Poór Miklós
Futamidő: 2017-2021
Elnyert támogatás: 9,5 M Ft

 

HAZAI KOLLABORÁCIÓS PARTNEREINK:

 • PTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet, Pécs
 • PTE ÁOK Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet, Pécs
 • PTE KK Laboratóriumi Medicina Intézet, Pécs
 • PTE GYTK Farmakognóziai Intézet, Pécs
 • PTE GYTK Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár, Pécs
 • Szent István Egyetem, Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, Gödöllő
 • Magyar Tudományos Akadémia, Természettudományi Kutatóközpont, Budapest
 • CycloLab Cyclodextrin Research & Development Laboratory, Budapest

 

KÜLFÖLDI KOLLABORÁCIÓS PARTNEREINK:

 • Quadram Institute Bioscience, Norwich Research Park, UK
 • Institut for Food Chemistry, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Germany
 • Department of Pharmacology and Toxicology, Charles University, Hradec Králové, Czech Republic
 • Department of Food and Drug, University of Parma, Italy