Sebészeti Oktató és Kutató Intézet

Oktatás

MŰTÉTTANI ALAPISMERETEK OOPMUA                Általános Orvos Szak

 

Tantárgyfelelős: DR. JANCSÓ GÁBOR, egyetemi docens

2 kredit ▪ preklinikai ▪ csak ősszel ▪ félévközi jegy Foglalkozás/félév: 6 + 22 + 0 = 28

Előfeltétel: OOAEL2 teljesített OOAAA2 teljesített  Létszám: 1 - korlátlan

Tematika

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék azokat az alapvető műtéttechnikai fogalmakat, eszközöket, viselkedési szabályokat, melyek nélkülözhetetlenek a klinikumban. A műtőtermi gyakorlatok feladata továbbá, hogy preparátumokon és élő szöveteken történő, a manuális képességek fejlesztésére kidolgozott feladatok elvégzésével fokozza a hallgatók manualitását, mellyel alapvető orvosi beavatkozások elvégzésére válnak alkalmassá. A tantárgy gyakorlati vizsgával és írásbeli tesztvizsgával zárul.

A félév elfogadásának feltételei: TVSZ szerint.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei: A gyakorlatokon való részvétel kötelező. A korlátozott műtői kapacitás miatt hiányzás esetén a gyakorlat nem pótolható más csoporthoz való csatlakozással. 1 gyakorlat pótlására a szemeszter 11. hetében biztosítunk lehetőséget a http://soki.aok.pte.hu honlapon megadott időpontokban.

Vizsgakérdések: http://soki.aok.pte.hu/

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok: http://soki.aok.pte.hu/                         

Kapcsolattartó neve: Jancsó Gábor Dr.     JAGMAAO.PTE     Tel: 35820

 

Előadások

1. Az intézet és a curriculum bemutatása, sebészet története.   DR. JANCSÓ GÁBOR,

2. A műtő felépítése és berendezése; technikai háttér, sterilizálás, dezinficiálás, a sebfertőzés megelőzésének lehetőségei.   DR. ALOTTI NASRI

3. Alapvető sebészeti műszerek, varróanyagok, varrattípusok.    DR. GASZ BALÁZS

4. Sebek és a sebellátás alapelvei, vérzések és vérzéscsillapítás, a sérülés általános és helyi következményei.    DR. KORENY TAMÁS

5. A műtét (akut, elektív, a beteg előkészítése, műtéti feltárások).    DR. JUHÁSZ ÁRPÁD

6. A laparoszkópos sebészet alapjai.   DR. JUHÁSZ ÁRPÁD

 

Gyakorlatok

1. Ismerkedés a műtővel, műtőtermi viselkedés szabályai, bemosakodás, műtéti terület előkészítése (lemosás, izolálás).

2. Alapvető sebészeti műszerek bemutatása, használatuk gyakorlása.

3. Csomózás technikája, alapvető csomófajták

4. Varróanyagok, varrattípusok, varratszedés technikája.

5. Alapvető varrat technikák gyakorlása sertéslábon.

6. Alapvető varrat technikák gyakorlása sertéslábon.

7. Szövetek szétválasztásának és egyesítésének gyakorlása altatott állaton, vérzéscsillapítás.

8. Sebellátás gyakorlása altatott állaton.

9. Laparoszkópos műszerismeret, kéz-szem koordináció gyakorlása pelvitraineren.

10. Laparoszkópos mozdulatok gyakorlása pelvitraineren

11. Gyakorlati vizsga, készségfelmérés.

 

2016/2017 tanév I. Félév Szorgalmi időszak beosztása

Előadások                                                      

1.       Hét     1. A curriculum bemutatása, a sebészet története  

2.       Hét     2. Műtő felépítése, sterilitás                         

3.       Hét     3. Sebészeti műszerek, varróanyagok           

4.       Hét     4. Sebek és a sebellátás alapelvei                

5.       Hét     5. A műtét (akut, elektív)

6.       Hét     6. A laparoszkópos sebészet alapjai

Gyakorlatok

2.       Hét     Bemosakodás, lemosás, izolálás

3.       Hét     Alapvető műszerek bemutatása

4.       Hét     Csomózás technikája

5.       Hét     Varróanyagok, varrattípusok

6.       Hét     Varrattechnikák sertéslábon

7.       Hét     Varrattechnikák sertéslábon

8.       Hét     Sebellátás gyakorlása állaton

9.       Hét     Sebellátás gyakorlása állaton

10.     Hét     Laparoszkópos műszerismeret

11.     Hét     Laparoszkópia pelvitrainerben

12.     Hét     Pótgyakorlat

13.     Hét     Gyakorlati vizsga

14.     Hét     Tesztírás