Magatartástudományi Intézet

Oktatás


KÖTELEZŐ TÁRGYAK ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKON


Magatartástudomány 1. – Orvosi antropológia
  Tantárgyfelelős: Dr. Csathó Árpád
  Oktató: Dr. Csathó Árpád, e-mail: arpad.csatho@aok.pte.hu

Magatartástudomány 2. – Orvosi etika
  Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Füzesi Zsuzsanna
  Oktatók: Dr. Laki Beáta, e-mail: beata.laki@aok.pte.hu

Magatartástudomány 3. – Orvosi szociológia
  Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Füzesi Zsuzsanna,
   Oktató: Prof. Dr. Füzesi Zsuzsanna, e-mail: zsuzsa.fuzesi@aok.pte.hu

Magatartástudomány 4. – Neuropszichológia
  Tantárgyfelelős: Dr. Karádi Kázmér, e-mail: kazmer.karadi@aok.pte.hu
  Oktatók: Dr. Csathó Árpád, Dr. Feldmann Ádám, Dr. Karádi Kázmér

Magatartástudomány 5. – Orvosi pszichológia
  Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Kállai János, e-mail: janos.kallai@aok.pte.hu
  Oktatók: Dr. Birkás Béla, Dr. Gács Boróka, Hartung István,
                Dr. Tiringer István, Dr. Varga József

ELEKTÍV TÁRGYAK

 

Magatartástudomány 1. – Orvosi antropológia
  Meghirdetve: fogorvostanhallgatók számára
  Tantárgyfelelős: Dr. Csathó Árpád, e-mail: arpad.csatho@aok.pte.hu

Magatartástudomány 2. – Orvosi etika
  Meghirdetve: fogorvostanhallgatók számára
  Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Füzesi Zsuzsanna
  Oktató: Dr. Laki Beáta, e-mail: beata.laki@aok.pte.hu

Magatartástudomány 3. – Orvosi szociológia
  Meghirdetve: fogorvostanhallgatók számára
  Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Füzesi Zsuzsanna

Egészségszociológia
 
Meghirdetve: általános- és fogorvostanhallgatók számára
  Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Füzesi Zsuzsanna, e-mail: zsuzsa.fuzesi@aok.pte.hu

Sürgősségi lélektan alapjai
   Meghirdetve: általános- és fogorvostanhallgatók számára
  Tantárgyfelelős: Dr. Gács Boróka, e-mail: boroka.gacs@aok.pte.hu

Pozitív szuggesztiók és empátia alkalmazása az orvosi gyakorlatban
   Meghirdetve: általános- és fogorvostanhallgatók számára
  Tantárgyfelelős: Dr. Gács Boróka, e-mail: boroka.gacs@aok.pte.hu

Egészségpszichológia
  
Meghirdetve: általános- és fogorvostanhallgatók számára
   Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Kállai János, e-mail: janos.kallai@aok.pte.hu
   Oktatók: Dr. Birkás Béla, Dr. Gács Boróka, Hartung István

Gyógyszerészi etika
  
Meghirdetve: gyógyszerészhallgatók számára
   Tantárgyfelelős: Dr. Szolcsányi Tibor, e-mail: tibor.szolcsanyi@aok.pte.hu

Az orvos jogi felelőssége
   
Meghirdetve: általános- és fogorvostanhallgatók számára
   Tantárgyfelelős: Dr. Szolcsányi Tibor, e-mail: tibor.szolcsanyi@aok.pte.hu
   Oktatók: Dr. Kiefer Éva, e-mail: eva.kiefer@aok.pte.hu

Bioetika szeminárium
   
Meghirdetve: általános- és fogorvostanhallgatók számára
   Tantárgyfelelős: Dr. Szolcsányi Tibor, e-mail: tibor.szolcsanyi@aok.pte.hu
   Oktató: Dr. Laki Beáta, e-mail: beata.laki@aok.pte.hu

Pszichoszomatikus szemlélet alkalmazásai
  
Meghirdetve: általános- és fogorvostanhallgatók számára
   Tantárgyfelelős: Dr. Tiringer István, e-mail: istvan.tiringer@aok.pte.hu

Magatartásorvoslás
   Meghirdetve: általános orvostanhallgatók számára
   Tantárgyfelelős: Dr. Varga József, e-mail: jozsef.varga@aok.pte.hu

Stresszkezelés, relaxációs technikák
  
Meghirdetve: általános orvostanhallgatók számára
   Tantárgyfelelős: Dr. Varga József, e-mail: jozsef.varga@aok.pte.hu

FAKULTATÍV TÁRGYAK


Az evolúciós nézőpont szerepe az orvoslásban: Darwini medicina
  
Meghirdetve: általános- és fogorvostanhallgatók számára
   Tantárgyfelelős: Dr. Birkás Béla, e-mail: bela.birkas@aok.pte.hu

Az orvos-beteg kapcsolat gyakorlati kérdései
  
Meghirdetve: általános- és fogorvostanhallgatók számára
   Tantárgyfelelős: Dr. Birkás Béla, e-mail: bela.birkas@aok.pte.hu

Neuroantropológia I.: A szociális viselkedés kulturális és biológiai alapjai
  
Meghirdetve: általános orvostanhallgatók számára
   Tantárgyfelelős: Dr. Csathó Árpád, e-mail: arpad.csatho@aok.pte.hu

Neuroantropológia II.: A kognitív képességek biokulturális háttere
  
Meghirdetve: általános orvostanhallgatók számára
  Tantárgyfelelős: Dr. Csathó Árpád, e-mail: arpad.csatho@aok.pte.hu

Hogyan értelmezzük tudományos publikációk statisztikai eredményeit
a klinikai és a viselkedéstudományokban?
  
Meghirdetve: általános orvostanhallgatók számára
   Tantárgyfelelős: Dr. Csathó Árpád
   Oktató: Dr. Feldmann Ádám, e-mail: adam.feldmann@aok.pte.hu

Hogyan tervezzünk tudományos vizsgálatot?
   Meghirdetve: általános- és fogorvostanhallgatók számára
   Tantárgyfelelős: Dr. Feldmann Ádám, e-mail: adam.feldmann@aok.pte.hu

Tradicionális pszichoaktív szerek régi és modern alkalmazásai
   Meghirdetve: általános- és fogorvostanhallgatók számára
   Tantárgyfelelős: Dr. Feldmann Ádám, e-mail: adam.feldmann@aok.pte.hu

Képalkotó eljárások kognitív neuropszichológiai alapkutatásokban (szeminárium)
  
Meghirdetve: általános orvostanhallgatók számára
   Tantárgyfelelős: Dr. Feldmann Ádám, e-mail: adam.feldmann@aok.pte.hu

Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok egészségi állapota,
egészségügyi ellátása
  
Meghirdetve: általános orvostanhallgatók számára
   Tantárgyfelelős: Dr. Füzesi Zsuzsanna, e-mail: zsuzsa.fuzesi@aok.pte.hu

Interkulturális kommunikáció az orvostudományban
   Meghirdetve: általános- és fogorvostanhallgatók számára
   Tantárgyfelelős: Dr. Faubl Nóra, e-mail: nora.faubl@aok.pte.hu

Kommunikáció az egészségügyben. Alapismeretek a hatékony és meggyőző kommunikációhoz
   Meghirdetve: általános- és fogorvostanhallgatók, valamint
                      gyógyszerészhallgatók számára
   Tantárgyfelelős: Dr. Faubl Nóra, e-mail: nora.faubl@aok.pte.hu

Megküzdési stratégiák - a sikeres vizsgaidőszak titka
  
Meghirdetve: általános- és fogorvostanhallgatók számára
   Tantárgyfelelős: Dr. Füzesi Zsuzsanna, e-mail: zsuzsa.fuzesi@aok.pte.hu
   Oktatók: Dr. Birkás Béla, Prof. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Dr. Pótó László,
                 Dr. Schlégl Ádám Tibor, Dr. Varga József

A modern pszichoanalitikus gondolkodás története
  
Meghirdetve: általános orvos- és fogorvostanhallgatók számára
   Tantárgyfelelős: Dr. Karádi Kázmér, e-mail: kazmer.karadi@aok.pte.hu

Az érzelmek pszichológiája
  
Meghirdetve: általános orvos- és fogorvostanhallgatók számára
   Tantárgyfelelős: Dr. Karádi Kázmér, e-mail: kazmer.karadi@aok.pte.hu

Jogi ismeretek az orvostudomány gyakorlásában
  
Meghirdetve: általános orvos- és fogorvostanhallgatók számára
   Tantárgyfelelős: Dr. Kiefer Éva, e-mail: eva.kiefer@aok.pte.hu

A placebo hatás
  
Meghirdetve: általános- és fogorvostanhallgatók, valamint
                         gyógyszerészhallgatók számára
   Tantárgyfelelős: Dr. Szolcsányi Tibor, e-mail: tibor.szolcsanyi@aok.pte.hu

A bioetika alapjai
  
Meghirdetve: fogorvostanhallgatók számára
   Tantárgyfelelős: Dr. Szolcsányi Tibor, e-mail: tibor.szolcsanyi@aok.pte.hu

A természettudományos kutatás etikája
  
Meghirdetve: általános- és fogorvostanhallgatók számára
   Tantárgyfelelős: Dr. Szolcsányi Tibor, e-mail: tibor.szolcsanyi@aok.pte.hu

Módosult tudatállapotok a szomatikus orvoslásban
  
Meghirdetve: általános orvos- és fogorvostanhallgatók számára
   Tantárgyfelelős: Dr. Tiringer István
   Oktató: Trixler Dániel, e-mail: daniel.trixler@aok.pte.hu

Szorongás, depresszió és szomatizáció az általános orvosi gyakorlatban
  
Meghirdetve: általános orvostanhallgatók számára
   Tantárgyfelelős: Dr. Varga József, e-mail: jozsef.varga@aok.pte.hu