Gyógyszerhatástani Tanszék

Oktatás

GRADUÁLIS KÉPZÉS - kötelező tantárgyak:
 
7. szemeszter:  

Gyógyszerhatástan 1
Tantárgyfelelős: Dr. Pethő Gábor, egyetemi tanár
heti 2 óra előadás + 2 óra szeminárium

 

8. szemeszter:  

Gyógyszerhatástan 2
Tantárgyfelelős: Dr. Pethő Gábor, egyetemi tanár
heti 2 óra előadás + 2 óra szeminárium
               
               

9. szemeszter:  

Gyógyszerhatástan 3
Tantárgyfelelős: Dr. Pethő Gábor, egyetemi tanár
heti 2 óra előadás + 2 óra szeminárium

Toxikológia
Tantárgyfelelős: Dr. Gregus Zoltán, egyetemi tanár
heti 3 óra előadás
               
Klinikai Farmakológia
Tantárgyfelelős: Dr. Pintér Erika, egyetemi tanár
heti 1 óra előadás

Problémamegoldó Gyógyszerészet
Tantárgyfelelős: Dr. Pintér Erika, egyetemi tanár
heti 2 óra előadás