Alapellátási Intézet

Oktatási anyagok

Jelnyelvi kommunikáció az orvosi praxisban

Magyar Daktil ABC

Fonomimikai ABC

Orvosi kommunikáció gyakorlata-nyári gyakorlat

Hallgatói értékelőlap

Oktatói értékelőlap

Beteginterjú lap

Tematika

Graduális oktatás

Orvosi kommunikáció gyakorlata

Tájékoztató

Beteginterjú

Bevezetés az orvosi kommunikációba

Rossz hírek közlése

Verbális, Nonverbalis kommunikáció

Nehéz beteg -kommunikáció

Családorvostan

Előadások, Szemináriumok

Etikai szempontok a családorvoslásban

Motiváció a családorvoslásban

Családorvosi praxisgyakorlat

Családorvosi praxisgyakorlat nyomtatványok, (Szigorló év)