Alapellátási Intézet

Oktatási anyagok

Jelnyelvi kommunikáció az orvosi praxisban

Fonomimikai ABC

Magyar Daktil ABC

Orvosi kommunikáció gyakorlata-nyári gyakorlat

Befogadó nyilatkozat

Beteginterjú lap

hallgatói értékelőlap

Oktatói értékelőlap

Tematika

Bevezetés az orvosi kommunikációba

Bevezetés az orvosi kommunikációba

Verbalis nonberbális kommunikáció

Graduális oktatás

Családorvostan

Előadások, Szemináriumok

Etikai szempontok a családorvoslásban

Gyermekorvoslás a háziorvosi praxisban

Időskor és demencia sajátosságai

Motiváció a családorvoslásban

Családorvosi praxisgyakorlat

Családorvosi praxisgyakorlat nyomtatványok, (Szigorló év)