Gyógyszerhatástani Tanszék

Szakdolgozati témák

 

Mikotoxin-albumin kölcsönhatások vizsgálata (kísérletes munka)
Témavezetők: Dr. Poór Miklós, egyetemi adjunktus                                                                            Dr. Faisal Anna Zelma, PhD-hallgató

Mikotoxin-ciklodextrin kölcsönhatások jellemzői és gyakorlati felhasználásuk (kísérletes munka)
Témavezetők: Dr. Poór Miklós, egyetemi adjunktus                                                                            Dr. Faisal Anna Zelma, PhD-hallgató

Étrendkiegészítők potenciális farmakokinetikai kölcsönhatásai gyógyszerekkel  (kísérletes munka)
Témavezetők: Dr. Poór Miklós, egyetemi adjunktus                                                                            Dr. Mohos Violetta Karolin, PhD-hallgató

Terhesség során adható OTC gyógyszerek (irodalmi munka)
Témavezetők: Dr. Börzsei Rita Judit, egyetemi adjunktus

Gyógyszerhatást befolyásoló farmakokinetikai változások terhesség során (irodalmi munka)
Témavezetők: Dr. Börzsei Rita Judit, egyetemi adjunktus

Biomarkerek jelentősége az endometriózis diagnosztikájában és terápiájában (irodalmi munka)
Témavezetők: Hartnerné Dr. Pohóczky Krisztina, egyetemi tanársegéd