Biofizikai Intézet

TDK témák

3D nyomtatási technológiák szerepe a felső- és alsó végtagi orthesisek illetve protézisek fejlesztésében

Témavezető: Prof. Dr. Nyitrai Miklós, egyetemi tanár

Társtémavezető: Dr. Tóth Luca, PhD hallgató

A baciknak nincs is sejtvázuk. De van! Ismerjük meg őket biofizikai módszerekkel

Témavezető: Dr. Barkó Szilvia, egyetemi adjunktus

Társtémavezető: Dr. Bódis Emőke, egyetemi adjunktus

A bakteriális sejtváz és az antibiotikumok kapcsolatának vizsgálata biofizikai módszerekkel

Témavezető: Dr. Ujfalusi Zoltán, egyetemi adjunktus

Társtémavezető: Dr. Barkó Szilvia, egyetemi adjunktus

A citoszkeletális rendszer onkogén átalakulása és szabályozása cervix citológiai mintákban

Témavezető: Dr. Szatmári Dávid, egyetemi adjunktus

Társtémavezető: Dr. Barkó Szilvia, egyetemi adjunktus

Áldás vagy átok? Toxinok kölcsönhatása az aktinnal

Témavezető: Prof. Dr. Nyitrai Miklós, egyetemi tanár

Társtémavezető: Leipoldné Dr. Vig Andrea, egyetemi tanársegéd

Defect interactions in a reaction-diffusion system modeled by the Cahn-Hilliard equation

Témavezető: Dr. Hantz Péter, egyetemi docens

Társtémavezető: Dr. Horváth Attila, egyetemi docens

Egy különleges motorfehérje, a miozin16, szerepe az idegfejlődésben

Témavezető: Dr. Kengyel András, egyetemi tanársegéd

Egy rendezetlen fehérje egy rendezett szerkezetben

Témavezető: Dr. Bugyi Beáta, egyetemi docens

Építsünk sejtet: biomimetikus modellek

Témavezető: Dr. Bugyi Beáta, egyetemi docens

Finding genome sequences of bacteriophages in shotgun metagenomic sequencing data, and identifying their role in microflora composition of human feces samples

Témavezető: Dr. Hantz Péter, egyetemi docens

Társtémavezető: Dr. Jakab Ferenc, egyetemi docens

Fluoreszcensen módosított aktin mutánsok vizsgálata spektroszkópiai és mikroszkópos módszerekkel

Témavezető: Dr. Talián Csaba Gábor, egyetemi adjunktus

FORMIN: egy sokszínű fehérje az ideg-, és izomfejlődésben

Témavezető: Dr. Bugyi Beáta, egyetemi docens

Társtémavezető: Leipoldné Dr. Vig Andrea, egyetemi tanársegéd

Fotoaktív és fotokromikus fehérjék vizsgálata fluoreszcencia és tranziens abszorpció segítségével

Témavezető: Dr. Lukács András, egyetemi docens

Társtémavezető: Dr. Pécsi Ildikó, biológus

Fotoaktív fehérjék funkcionális dinamikájának vizsgálata ultragyors spektroszkópiai módszerekkel

Témavezető: Dr. Lukács András, egyetemi docens

Társtémavezető: Dr. Grama László, egyetemi docens

Klinikai gyakorlatban használt kontrasztanyagok hatása az aktin citoszkeletonra

Témavezető: Dr. Ujfalusi Zoltán, egyetemi adjunktus

Társtémavezető: Dr. Hild Gábor, egyetemi docens

Költséghatékony funkcionális végtagprotézisek preklinikai és klinikai vizsgálata, valamint fejlesztése EEG-jelanalízissel és 3D technológiák segítségével

Témavezető: Prof. Dr. Nyitrai Miklós, egyetemi tanár

Társtémavezető: Dr. Maróti Péter

Lassít vagy gyorsít? Forminok hatása az aktin filamentumok képződésére

Témavezető: Dr. Huber Tamás, egyetemi adjunktus

Multifunkcionális aktin-szabályozó fehérjék szerkezetvizsgálata, biomarkerként történő azonosítása traumás agysérülés esetén

Témavezető: Dr. Bukovics Péter, egyetemi adjunktus

Társtémavezető: Dr. Bugyi Beáta, egyetemi docens

Szuperrezolúciós mikroszkópia a sejtek közötti kommunikáció vizsgálatára

Témavezető: Dr. Szabó-Meleg Edina, egyetemi adjunktus

Társtémavezető: Prof. Dr. Nyitrai Miklós, egyetemi tanár

Tropomiozin izoformák és a gelsolin család fehérjéinek kölcsönhatásai az aktin sejtvázban

Témavezető: Dr. Talián Csaba Gábor, egyetemi adjunktus

Társtémavezető: Varnyuné Kis-Bicskei Nikolett, egyetemi tanársegéd

Új direkt kommunikációs útvonalak a sejtek között: nanocsövek vizsgálata mikroszkópiai módszerekkel

Témavezető: Dr. Szabó-Meleg Edina, egyetemi adjunktus