Igazságügyi Orvostani Intézet

TDK témák

Antipszichotikumok és antidepresszánsok post mortem redisztribúciójának vizsgálata

Témavezető: Dr. Mayer Mátyás, egyetemi tanársegéd

Társtémavezető: Dr. Kuzma Mónika, egyetemi adjunktus

DNS degradáció igazságügyi mintákban

Témavezető: Poór Viktor Soma, egyetemi tanársegéd