Műveleti Medicina Tanszék

TDK témák

Roma Health Network kialakítása

Témavezető: Prof. Dr. Szilárd István, címzetes egyetemi tanár

Migránsok vakcinációjának kérdései

Témavezető: Prof. Dr. Szilárd István, címzetes egyetemi tanár

Public Health and Migration Newsletter– WHO elektronikus újság kifejlesztése és gondozása

Témavezető: Prof. Dr. Szilárd István, címzetes egyetemi tanár

Önsegítő egészség-fejlesztő hálózatok kialakításának mentálhigiénés vonatkozásai hátrányos helyzetű közösségekben

Témavezető: Prof. Dr. Szilárd István, címzetes egyetemi tanár

Társtémavezető: Salamon Csaba, pszichológus

Emberkereskedelem áldozatai rehabilitációjának egészségügyi kérdései

Témavezető: Prof. Dr. Szilárd István, címzetes egyetemi tanár

Migrációhoz kapcsolódó foglalkozás-egészségügyi aspektusok

Témavezető: Prof. Dr. Szilárd István, címzetes egyetemi tanár

Társtémavezető: Prof. Dr. Kiss István, intézetigazgató

A pécsi szegregátumokban élő roma populációk egészségi állapota

Témavezető: Dr. Marek Erika, egyetemi adjunktus

Társtémavezető: Dr. Kiss (Orsós) Zsuzsanna, egyetemi adjunktus

Az etnicitás, kultúra és vallás egészségre gyakorolt hatása

Témavezető: Dr. Marek Erika, egyetemi adjunktus

Az irreguláris migráció szempontjából leggyakoribb küldő országok közegészségügyi helyzete és annak esetleges hatásai a fogadó országokra

Témavezető: Dr. Marek Erika, egyetemi adjunktus

Migránsok egészségügyi ellátáshoz való hozzáférése: akadályok és ajánlások

Témavezető: Dr. Marek Erika, egyetemi adjunktus

Migránsok integrációjának orvosi, egészségügyi vonatkozásai egyes fogadó országokban

Témavezető: Dr. Marek Erika, egyetemi adjunktus

Migránsok szűrővizsgálatának nemzetközi gyakorlata

Témavezető: Dr. Marek Erika, egyetemi adjunktus

Fertőző megbetegedések előfordulása menedékkérők körében - magyarországi szűrési adatok retrospektív elemzése

Témavezető: Dr. Katz Zoltán, egyetemi tanársegéd

Etnikum specifikus terápia

Témavezető: Dr. Katz Zoltán, egyetemi tanársegéd

Felmerülő és visszatérő betegségek megjelenésének veszélyei Magyarországon és az EU-ban - migrációhoz köthető aspektusok

Témavezető: Dr. Katz Zoltán, egyetemi tanársegéd

A mellkas és a tüdőbetegségek festészeti reprezentációja

Témavezető: Prof. Dr. Molnár F. Tamás, egyetemi tanár

A Mycobacterium xenopi járvány Pécsett ( szakdolgozati téma )

Témavezető: Prof. Dr. Molnár F. Tamás, egyetemi tanár

Az első világháború és a mellkassebészet születése

Témavezető: Prof. Dr. Molnár F. Tamás, egyetemi tanár

A mellkassérülés helye a tömegkatasztrófákban

Témavezető: Prof. Dr. Molnár F. Tamás, egyetemi tanár

Mellkasi trauma háborúban és békében

Témavezető: Prof. Dr. Molnár F. Tamás, egyetemi tanár

Tuberkulózis és irodalom

Témavezető: Prof. Dr. Molnár F. Tamás, egyetemi tanár

Sebészet és irodalom kapcsolata

Témavezető: Prof. Dr. Molnár F. Tamás, egyetemi tanár

A helyszíni damage-control anaesthesia bevezetésének indikációi és lehetőségei

Témavezető: Dr. Rendeki Szilárd, intézeti főorvos

Intézkedéstaktikai szempontok szerepe a praehospitalis ellátás során

Témavezető: Dr. Rendeki Szilárd, intézeti főorvos

Nukleáris katasztrófák honvéd-, és katasztrófa orvostani aspektusai 1945-től napjainkig

Témavezető: Dr. Rendeki Szilárd, intézeti főorvos

A honvéd- és katasztrófa orvostani diszciplina változásai 2001. szeptember 11. óta

Témavezető: Dr. Rendeki Szilárd, intézeti főorvos

Az extrém fizikai terhelés hatása a minősített környezetben dolgozók teljesítményére

Témavezető: Dr. Rendeki Szilárd, intézeti főorvos

A trige rendszerek fejlődése

Témavezető: Dr. Rendeki Szilárd, intézeti főorvos

Intézményi katasztrófa tervek – a törvénytől a katasztrófákig

Témavezető: Dr. Rendeki Szilárd, intézeti főorvos

Aneszteziológiai kihívások az asszimmetrikus háborúban

Témavezető: Dr. Rendeki Szilárd, intézeti főorvos

Időfaktor elemzése és konkretizálási lehetőségek heveny kórtani helyzetekben

Témavezető: Prof. Dr. Ternák Gábor, egyetemi tanár

Társtémavezető: Dr. Buda Péter, klinikai főorvos

Hogyan lehet növelni az újraélesztés sikerességét? Elvi lehetőségek, gyakorlati alkalmazhatóság a hibák tükrében

Témavezető: Prof. Dr. Ternák Gábor, egyetemi tanár

Társtémavezető: Dr. Buda Péter, klinikai főorvos

A korai shockfolyamat állapotértékelésének oxyológiai diagnosztikus lehetőségei a legújabb irodalmi adatok alapján

Témavezető: Prof. Dr. Ternák Gábor, egyetemi tanár

Társtémavezető: Dr. Buda Péter, klinikai főorvos

Prehospitalis fájdalomcsillapítás a korszerű diagnosztikus lehetőségek birtokában

Témavezető: Prof. Dr. Ternák Gábor, egyetemi tanár

Társtémavezető: Dr. Buda Péter, klinikai főorvos