Klinikai Központ Orvosi Genetikai Intézet

TDK témák

A Dravet szindróma molekuláris genetikai vizsgálata

Témavezető: Dr. Hadzsiev Kinga, egyetemi adjunktus

A karnitin homeosztázis vizsgálata tandem tömegspektrometriával

Témavezető: Dr. Berenténé Dr. Bene Judit, egyetemi docens

A sclerosis tuberosa molekuláris genetikai vizsgálata

Témavezető: Dr. Kövesdi Erzsébet

Agyfejlődési rendellenességek hátterében álló kópiaszám rendellenességek vizsgálata (genotípus-fenotípus korreláció)

Témavezető: Dr. Hadzsiev Kinga, egyetemi adjunktus

Társtémavezető: Dr. Czakó Márta, egyetemi adjunktus

Az Y kromoszóma AZF régióinak vizsgálata infertilitásban

Témavezető: Dr. Czakó Márta, egyetemi adjunktus

Fenotípus- és genotípus variabilitás mitokondriális kórképekben

Témavezető: Prof. Dr. Melegh Béla, egyetemi tanár

Genotípus-fenotípus korreláció vizsgálata halláskárosodott betegeinkben.

Témavezető: Dr. Zima Judith, klinikai orvos

Társtémavezető: Dr. Szabó András, egyetemi adjunktus

Genotipus-fenotipus korreláció vizsgálata sclerosis tuberosas betegeinkben

Témavezető: Dr. Hadzsiev Kinga, egyetemi adjunktus

Mikrodeléciós szindrómák FISH/fluoreszcens in situ hibridizáció/ vizsgálata

Témavezető: Dr. Czakó Márta, egyetemi adjunktus