Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium

TDK témák

A CREB transzkripciós faktor funkciójának vizsgálata

Témavezető: Dr. Pap Marianna, egyetemi docens

A gyermekkori lázgörcs hatásának vizsgálata állatkísérletes in vitro szövettenyésztési módszerekkel

Témavezető: Dr. Ábrahám Hajnalka, egyetemi docens

A PIBF expressziójának és funkciójának vizsgálata JEG-3 choriocarcinoma sejtvonalon

Témavezető: Prof. Dr. Szekeres Júlia, egyetemi tanár

Társtémavezető: Balassa Tímea, egyetemi tanársegéd

A PKR szerepe az apoptózis szabályozásában

Témavezető: Prof. Dr. Szeberényi József, egyetemi tanár

Társtémavezető: Schipp Renáta, egyetemi tanársegéd

Endoplazmatikus retikulum stressz vizsgálata glioblastoma sejtvonalak és primer kultúrák túlélésére, génexpressziós mintázatára és miRNS profiljára

Témavezető: Dr. Pap Marianna, egyetemi docens

Izületi protézisek melletti csontbomlás genetikai és epigenetikai vizsgálata

Témavezető: Dr. Rauch Tibor, tudományos főmunkatárs

MAP-Kinázok jelátvitelének vizsgáltata patkány feokromocitóma (PC 12) sejtekben

Témavezető: Ifj. Dr. Sétáló György, egyetemi docens

Mechanikai stressz hatása periodontális ligamentum eredetű sejtekre

Témavezető: Dr. Berta Gergely, egyetemi adjunktus

Társtémavezető: Dr. Szalma József, egyetemi tanár

Nitrogén-monoxid szerepe PC12 sejtek apoptózisában és differenciációjában

Témavezető: Prof. Dr. Szeberényi József, egyetemi tanár

Nitroprusszid-nátrium (SNP) hatása melanoma sejtvonalak proliferációjára

Témavezető: Dr. Bátor Judit, egyetemi adjunktus

Társtémavezető: Prof. Dr. Szeberényi József, egyetemi tanár

Sejtproliferáció-gátlás és sejttúlélés intracelluláris jelátviteli folyamatainak vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Szeberényi József, egyetemi tanár

Társtémavezető: Feketéné Dr. Kiss Katalin, tudományos segédmunkatárs

Sejtszintű elváltozások az emberi agykéregben temporális lebeny epilepsziában

Témavezető: Dr. Ábrahám Hajnalka, egyetemi docens

Társtémavezető: Prof. Dr. Seress László, emeritus professzor