Igazságügyi Genetikai Tanszék

TDK témák

Bacillus anthracis kimutatása molekuláris biológiai módszerekkel

Témavezető: Dr. Sipos Katalin, tanszékvezető

Társtémavezető: Szűcs Dominika, egyetemi tanársegéd