Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

TDK témák

A glomerulus filtrációs ráta (GFR) meghatározására szolgáló jelenlegi módszerek összehasonlító analízise valamint függése élettani paraméterektől

Témavezető: Dr. Hetényi Csaba, egyetemi docens

Társtémavezető: Dr. Zsidó Balázs Zoltán, egyetemi tanársegéd

A neuro-immun interakciók vizsgálata komplex regionális fájdalom szindróma passszív-transzfer trauma egérmodelljében

Témavezető: Prof. Dr. Helyes Zsuzsanna, egyetemi tanár

Társtémavezető: Szentes Nikolett, PhD hallgató

A neurogén gyulladás immunmodulációra kifejtett hatása

Témavezető: Prof. Dr. Pintér Erika, egyetemi tanár

Társtémavezető: Dr. Pozsgai Gábor, egyetemi docens

A nociceptív hőküszöb mérése éber állatokban: új megközelítés a termonocicepció vizsgálatára

Témavezető: Prof. Dr. Pethő Gábor, intézetigazgató helyettes

A somatostatin 4 receptor szerepének vizsgálata indometacinnal kiváltott gyomorfekély egér modelljében

Témavezető: Dr. Gasznerné Kormos Viktória, tudományos munkatárs

Társtémavezető: Dr. Csekő Kata, egyetemi tanársegéd

A szomatosztatin 4 receptor altípus szerepének vizsgálata akut légúti gyulladás egérmodelljében

Témavezető: Prof. Dr. Helyes Zsuzsanna, egyetemi tanár

Társtémavezető: Dr. Csekő Kata, egyetemi tanársegéd

A szomatosztatin 4 receptor expressziója és változásai stressz-és fájdalom asszociált agyi területeken.

Témavezető: Prof. Dr. Helyes Zsuzsanna, egyetemi tanár

Társtémavezető: Hartnerné Pohóczky Krisztina, tudományos munkatárs

A szomatosztatin 4 receptor expressziója és változásai stressz-és fájdalom asszociált agyi területeken.

Témavezető: Prof. Dr. Helyes Zsuzsanna, egyetemi tanár

Társtémavezető: Hartnerné Pohóczky Krisztina, egyetemi adjunktus

A szulfid és poliszulfid vegyületek hatásának vizsgálata fájdalom és gyulladás állatmodelljeiben

Témavezető: Dr. Pozsgai Gábor, egyetemi docens

Társtémavezető: Dr. Bátai István Zoárd, tudományos segédmunkatárs

A trigeminovaszkuláris rendszer aktivációjának vizsgálata rágcsálómodellekben képalkotó módszerekkel

Témavezető: Dr. Bölcskei Kata, egyetemi adjunktus

Társtémavezető: Aczél Timea, egyetemi tanársegéd

A TRPA1 és TRPV4 ioncsatornák szerepének vizsgálata különböző mechanizmusú fájdalomállapotokban génhiányos egerekkel

Témavezető: Prof. Dr. Helyes Zsuzsanna, egyetemi tanár

Társtémavezető: Dr. Horváth Ádám István, egyetemi tanársegéd

A TRPA1 receptor szerepe vaszkuláris és gyulladásos folyamatokban

Témavezető: Prof. Dr. Pintér Erika, egyetemi tanár

Társtémavezető: Dr. Pozsgai Gábor, egyetemi docens

A TRPA1 receptor szerepének vizsgálata a cuprizonnal kiváltott kísérletes demielinizáció modellben

Témavezető: Prof. Dr. Pintér Erika, egyetemi tanár

Társtémavezető: Dr. Bölcskei Kata, egyetemi adjunktus

Amin-oxidázok szerepének vizsgálata fájdalom állatkísérletes modelljében

Témavezető: Prof. Dr. Helyes Zsuzsanna, egyetemi tanár

Társtémavezető: Dr. Horváth Ádám István, egyetemi tanársegéd

Antivirális hatóanyagok kötődési mechanizmusának vizsgálata, új molekulák tervezése

Témavezető: Dr. Hetényi Csaba, egyetemi docens

Társtémavezető: Dr. Zsidó Balázs Zoltán, egyetemi tanársegéd

Célpont-hatóanyag kölcsönhatások számítógépes vizsgálata

Témavezető: Dr. Hetényi Csaba, egyetemi docens

Társtémavezető: Dr. Börzsei Rita Judit, egyetemi adjunktus

Cuprizone-indukálta neurotoxicitás vizsgálata, in vivo mágneses magrezonanciás módszerekkel

Témavezető: Prof. Dr. Pintér Erika, egyetemi tanár

Társtémavezető: Dr. Kriszta Gábor, PhD hallgató

Emberi SSTR4 receptort hordozó transzgenikus egerek vizsgálata

Témavezető: Dr. Sándor Zoltán, egyetemi docens

Társtémavezető: Nemes Balázs, PhD hallgató

Epigenetikai alapú hatóanyagok mechanizmusának vizsgálata, új molekulák tervezése.

Témavezető: Dr. Hetényi Csaba, egyetemi docens

Társtémavezető: Dr. Zsidó Balázs Zoltán, egyetemi tanársegéd

Fájdalomcsillapítás a lipid raftokon keresztül, a szfingomielinek szerepe a TRP ioncsatornák aktivációjának gátlásában

Témavezető: Dr. Szőke Éva, egyetemi docens

Társtémavezető: Dr. Horváth Ádám, PhD hallgató

Fájdalomcsillapítás a lipid raftokon keresztül, szteroid vegyületek hatásának vizsgálata az TRP ioncsatorna aktivációra

Témavezető: Dr. Szőke Éva, egyetemi docens

Társtémavezető: Biró-Sütő Tünde, PhD hallgató

Farmakoinformatikai és gyógyszertervezési eszközök fejlesztése

Témavezető: Dr. Hetényi Csaba, egyetemi docens

Társtémavezető: Dr. Börzsei Rita Judit, egyetemi adjunktus

Farmakológiai szempontból érdekes receptorok klónozása és expressziója sejttenyészetben

Témavezető: Dr. Sándor Zoltán, egyetemi docens

Társtémavezető: Nemes Balázs, PhD hallgató

Gyógyszercélpontok azonosítása trigeminális szenzitizáció rágcsálómodelljeiben

Témavezető: Dr. Bölcskei Kata, egyetemi adjunktus

Társtémavezető: Aczél Timea, egyetemi tanársegéd

Hiszton-módosulások epigenetikájának szerkezeti mechanizmusai

Témavezető: Dr. Hetényi Csaba, egyetemi docens

Társtémavezető: Dr. Zsidó Balázs Zoltán, egyetemi tanársegéd

Hogyan hekkeljük meg a HIV-et a kapszidjánál fogva?

Témavezető: Dr. Hetényi Csaba, egyetemi docens

Társtémavezető: Dr. Zsidó Balázs Zoltán, egyetemi tanársegéd

Kapszaicin-érzékeny érzőideg-végződések és szenzoros neuropeptidek szerepének vizsgálata proteáz-aktivált receptorok (PAR) közvetítésével akut ízületi gyulladás egérmodelljeiben

Témavezető: Prof. Dr. Helyes Zsuzsanna, egyetemi tanár

Társtémavezető: Dr. Borbély Éva, tartósan távol

Krónikus stressz hatása a nocicepcióra

Témavezető: Prof. Dr. Helyes Zsuzsanna, egyetemi tanár

Társtémavezető: Dr. Gasznerné Kormos Viktória, tudományos munkatárs

Neuropeptid és receptor expressziós vizsgálatok egér és humán szövetmintákon, molekuláris biológiai módszerekkel

Témavezető: Prof. Dr. Helyes Zsuzsanna, egyetemi tanár

Társtémavezető: Dr. Kun József, tudományos munkatárs

Terápiásan fontos jelátviteli útvonalak fehérje-komplexeinek szerkezeti bioinformatikája

Témavezető: Dr. Hetényi Csaba, egyetemi docens

Társtémavezető: Dr. Börzsei Rita Judit, egyetemi adjunktus

Tranziens Receptor Potenciál ioncsatornák (TRPA1, TRPV1) szerepe az endometriosis kialakulásában

Témavezető: Prof. Dr. Helyes Zsuzsanna, egyetemi tanár

Társtémavezető: Hartnerné Pohóczky Krisztina, tudományos munkatárs

Tranziens Receptor Potenciál ioncsatornák (TRPA1, TRPV1) szerepe az endometriosis kialakulásában

Témavezető: Prof. Dr. Helyes Zsuzsanna, egyetemi tanár

Társtémavezető: Hartnerné Pohóczky Krisztina, egyetemi adjunktus

Tranziens Receptor Potenciál ioncsatornák és neuropeptidek szerepének vizsgálata stressz, szorongás és depresszió-szerű viselkedés egérmodelljeiben

Témavezető: Dr. Borbély Éva, tartósan távol

Társtémavezető: Dr. Hunyady Ágnes, PhD hallgató

TRP receptorok szerepének vizsgálata a bőr gyulladásos megbetegedéseinek állatkísérletes modelljeiben

Témavezető: Dr. Kemény Ágnes, egyetemi docens