Anatómiai Intézet

TDK témák

A centrális projekciójú Edinger-Westphal mag stresszben és depresszióban vitt szerepének vizsgálata. Léziós kísérletek, immunhisztokémiai vizsgálatok.

Témavezető: Dr. Gaszner Balázs, egyetemi docens

A cirkadián biológiai óra működésében szerepet játszó molekuláris alapmechanizmusok vizsgálata

Témavezető: Dr. Nagy András Dávid, egyetemi adjunktus

A cirkadián óra szerepe a bőr egészségében: molekuláris vizsgálatok emberi biopsziás bőrmintákon

Témavezető: Dr. Nagy András Dávid, egyetemi adjunktus

Társtémavezető: Dr. Lengyel Zsuzsanna, egyetemi adjunktus

A depresszió három találat elméletének vizsgálata rágcsálóban, a PACAP génhiányos egér segítségével. Viselkedési és immunhisztokémiai vizsgálatok.

Témavezető: Dr. Gaszner Balázs, egyetemi docens

Társtémavezető: Dr. Gaszner Tamás, egyetemi tanársegéd

A hipofízis adenilát cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) végtag-iszkémiában betöltött szerepének vizsgálata (2 fő)

Témavezető: Dr. Tamás Andrea, egyetemi docens

Társtémavezető: Dr. Fülöp Balázs Dániel, egyetemi tanársegéd

A PACAP hallásban betöltött szerepének vizsgálata

Témavezető: Dr. Tamás Andrea, egyetemi docens

Társtémavezető: Dr. Fülöp Balázs Dániel, egyetemi tanársegéd

A PACAP hatásának vizsgálata bélsejteken (1 hallgató)

Témavezető: Dr. Horváth-Opper Gabriella, egyetemi docens

Társtémavezető: Dr. Opper Balázs, egyetemi adjunktus

A PACAP jelenléte és funkciója az anyatejben

Témavezető: Dr. Tamás Andrea, egyetemi docens

Társtémavezető: Dr. Polgár Beáta, egyetemi adjunktus

A PACAP neuroprotektív hatásának vizsgálata különböző neurodegeneratív betegségeket modellező állatkísérletekben

Témavezető: Dr. Tamás Andrea, egyetemi docens

Társtémavezető: Dr. Jüngling Adél, egyetemi tanársegéd

A PACAP protektív hatásának vizsgálata diabetes modellekben

Témavezető: Prof. Dr. Reglődi Dóra, egyetemi tanár

Társtémavezető: Dr. Csutak Adrienn, egyetemi docens

A stresszreakció vizsgálata az életkor előrehaladtával patkányban.

Témavezető: Dr. Gaszner Balázs, egyetemi docens

Társtémavezető: Dr. Kovács László Ákos, egyetemi tanársegéd

Agyi neuropeptidek megjelenése az életkor függvényében, patkányban. Immunhisztokémiai vizsgálatok.

Témavezető: Dr. Gaszner Balázs, egyetemi docens

Társtémavezető: Dr. Pétervári Erika, egyetemi adjunktus

Anatómia és határterületei (2-3 hallgató számára)

Témavezető: Prof. Dr. Reglődi Dóra, egyetemi tanár

Társtémavezető: Dr. Fülöp Balázs Dániel, egyetemi tanársegéd

Anatómiai preparátumok készítése klinikai szemlélettel

Témavezető: Dr. Hollósy Tibor, egyetemi adjunktus

Az ingergazdag környezet hatásainak vizsgálata

Témavezető: Dr. Kiss Péter, egyetemi docens

Társtémavezető: Dr. Horváth Gábor, központi gyakornok

Endogén és exogén PACAP szerepének vizsgálata vese ischaemia-reperfusios károsodásban

Témavezető: Dr. Horváth-Opper Gabriella, egyetemi docens

Társtémavezető: Dr. László Eszter, tartósan távol

Helyszíni amputációs eszközök hatékonyságának kísérletes vizsgálata

Témavezető: Dr. Farkas József, egyetemi adjunktus

Társtémavezető: Dr. Keresztes Dóra, egyetemi tanársegéd

Idős PACAP KO és vad típusú egerek funkcionális és morfológiai összehasonlítása

Témavezető: Prof. Dr. Reglődi Dóra, egyetemi tanár

Társtémavezető: Dr. Jüngling Adél, egyetemi tanársegéd

Ingergazdag környezet neuroprotektív hatásainak vizsgálata mangán kontrasztanyagos kvantitatív MRI módszerekkel

Témavezető: Dr. Tóth Arnold

Társtémavezető: Dr. Horváth Gábor, központi gyakornok

Növekedési hormon-releasing hormon analógok antiproliferatív hatásmechanizmusa

Témavezető: Dr. Rékási Zoltán, egyetemi docens

PACAP és más neuropeptidek retinoprotektív hatásának vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Reglődi Dóra, egyetemi tanár

Társtémavezető: Dr. Atlasz Tamás, egyetemi docens

PACAP hatásainak vizsgálata nátrium-jodoacetát által indukált patkány osteoarthritis modellekben

Témavezető: Dr. Farkas Boglárka, egyetemi adjunktus

PACAP hatásának vizsgálata human retinoblastoma sejteken

Témavezető: Prof. Dr. Reglődi Dóra, egyetemi tanár

Társtémavezető: Dr. Fábián Eszter, egyetemi adjunktus

PACAP KO és vad egerek agyterületeinek összehasonlító molekuláris térképezése

Témavezető: Prof. Dr. Reglődi Dóra, egyetemi tanár

Társtémavezető: Dr. Gaszner Balázs, egyetemi docens

PACAP retinoprotektív hatásának vizsgálata a koraszülött retinopathia állatkísérletes modelljében

Témavezető: Prof. Dr. Reglődi Dóra, egyetemi tanár

Társtémavezető: Dr. Atlasz Tamás, egyetemi docens

PACAP szerepének vizsgálata a fogfejlődés során

Témavezető: Dr. Tamás Andrea, egyetemi docens

Társtémavezető: Dr. Sándor Balázs, egyetemi tanársegéd

PACAP, mint lehetséges biomarker vizsgálata különböző klinikai mintákban

Témavezető: Dr. Tamás Andrea, egyetemi docens

Társtémavezető: Prof. Dr. Reglődi Dóra, egyetemi tanár

PCR vizsgálatok a neuroendokrin kutatásban.

Témavezető: Dr. Nagy András Dávid, egyetemi adjunktus

Perinatális toxin expzíció hatásai a korai idegrendszeri és viselkedésfejlődésre

Témavezető: Dr. Farkas József, egyetemi adjunktus

Társtémavezető: Prof. Dr. Reglődi Dóra, egyetemi tanár

Retinoprotektív szerek és hatások elektrofiziológiai vizsgálata állatmodelleken

Témavezető: Prof. Dr. Reglődi Dóra, egyetemi tanár

Társtémavezető: Dr. Csutak Adrienn, egyetemi docens

Terhesség alatti dohányzás és stressz hatásának vizsgálata az újszülött patkányok korai fizikális és idegrendszeri fejlődésére

Témavezető: Dr. Kiss Péter, egyetemi docens

Tube formation, azaz érújdonképződés vizsgálata humán retinális endothel sejteken

Témavezető: Dr. Fábián Eszter, egyetemi adjunktus