Esemény

Lambert Nándor Csaba doktori szigorlata

PTE TTK KÉmia Intézet könyvtára
2017. március 10, péntek 11:0012:30

A szigorlati bizottság tagjai:

Elnök:             Dr. Horváth Attila, egyetemi docens (PTE TTK, Pécs)

Bizottsági tagok: Dr. Janáky Tamás, egyetemi tanár (SZTE ÁOK, Szeged)

Dr. Deli József, egyetemi tanár (PTE GYTK, Pécs)

Titkár:        Dr. Kiss Ibolya, egyetemi adjunktus (PTE TTK, Pécs)

 

Szigorlati tárgyak:    Műszeres Analitika

Elválasztástudomány