Esemény

Dr. Nagy Ágnes PhD védése

PTE ÁOK Elméleti Tömb 5. sz. szemináriumi helyiség Pécs, Szigeti u. 12.
2017. június 21, szerda 14:0016:00

Dr. Nagy Ágnes „Szerves anion transzporter fehérjék genetikai variábilitásának vizsgálata és farmakogenetikai jelentősége magyar és roma populációban” című PhD értekezésének 2017. június 21-én (szerda) 14 órakor a PTE ÁOK Elméleti Tömbjének 5. sz. szemináriumi helyiségében (Pécs, Szigeti u. 12.) tartandó nyilvános vitája.

A Bizottság összetétele:

elnök:

Dr. Wittmann István D.Sc egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok:

Dr. Berente Zoltán Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

Dr. Deli Gabriella Ph.D egyetemi tanársegéd (PTE ÁOK)

opponensek:

Dr. Balikó László Ph.D főorvos (Zalaegerszeg)

Dr. Nagy Ferenc Ph.D egyetemi magántanár (Kaposvár)