Esemény

Anas Abdelwali Abu Seni PhD komplex vizsgája

PTE TTK KÉmia Intézetének könyvtára
2018. július 2, hétfő 13:0014:00

A bizottság tagjai:

Elnök:                         Dr. Felinger Attila DSc., egyetemi tanár, az MTA levelező tagja

                                  (PTE TTK, Analitikai és Környezeti Kémia Tanszék)

Bizottsági tagok:       Pápayné Dr. Sár Cecília CSc., egyetemi docens

                                  (PTE ÁOK, Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet)

                                   Skodáné Dr. Földes Rita DSc, egyetemi tanár

                                  (Pannon Egyetem, Szervetlen Kémiai Intézeti Tanszék)

Titkár:                       Dr. Dergez Tímea PhD, egyetemi adjunktus

                                  (PTE ÁOK, Bioanalitikai Intézet)

Vizsgatárgyak:          Spectrometric identification of organic compounds, és

                                  Homogeneous catalysis

Tudományos előadás címe: „Palladium-catalyzed hydroaryloxycarbonylation of alkenes”

Kapcsolat

Kilár Ferenc