Események

2017. december 18, hétfő

Lambert Nándor PhD munkahelyi vita
PTE TTK, Kémia Intézet C/I. előadó
11:00–12:30
Meghívó: Bioimpedancia mini-szimpóziumra
PTE ÁOK Élettani Intézet, Könyvtár ÁOK Elméleti Tömb I. emelet; 7624 Pécs, Szigeti út 12.)
12:00–13:30