Események

2018. szeptember 20, csütörtök

Dr. Birkás Béla habilitációs előadásai
PTE ÁOK Elméleti Tömb IV. sz. előadóterem, tanácsterem, II. sz. előadóterem (Pécs, Szigeti u. 12.)
08:45–13:00
Ernszt Dávid PhD szigorlata
PTE ÁOK Élettani Intézetének könyvtára Pécs, Szigeti u. 12.
14:00–15:00