Hírek

Pályázati hírek - 2011. január 11, kedd

Pályázat kutatói-oktatói-klinikai tanulmányútra

Pályázat beadásának határideje: 2011. január 31. és május 31.

A PTE ÁOK dékánja és a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága pályázatot hirdet fiatal oktatók részére rövid külföldi tanulmányútra a 2011-es évben.

Pályázat célja
A kar fiatal oktatói számára lehetőség biztosítása arra, hogy Európa valamelyik egyetemének intézetében vagy klinikáján rövid időt (7-14 nap) eltöltsenek, hogy munkájukhoz szükséges új kutatási módszert, műtéti technikát, diagnosztikai eljárást sajátítsanak el és javítsák az idegen nyelvű oktatáshoz szükséges nyelvismeretüket.

Pályázat feltételei:
• 30-45 év közötti életkor
• Klinikusoknál szakvizsga megléte
• Elméleti intézetben PhD fokozat
• Megfelelő szintű nyelvismeret

Pályázathoz szükséges dokumentumok:
• Szakmai önéletrajz
• Szakvizsga bizonyítvány vagy a PhD fokozat másolata
• Nyelvvizsga igazolása
• Munkaterv (a tanulmányút céljának/várható hasznának megjelölésével)
• Intézetvezető támogató nyilatkozata
• Fogadó szándék igazolása partner egyetemtől/intézettől
• A tanulmányút költségterve

Pályázat elbírálása
A beadott pályázatokat az erre a célra létrehozott bizottság fogja elbírálni, melynek tagjai: kutatási, oktatási és klinikai dékánhelyettesek, NKB elnöke, NKB oktatói referense.

Pályázat elbírálásának kritériumai
A beadott munkaterv alapján azok a pályázatok élveznek előnyt, melyek megvalósításával karunk oktatói és kutatói a kint szerzett ismereteiket felhasználva itthoni kutatói és oktatói munkájukban jelentős előrelépést tudnak elérni.
A tanulmányútról történt hazaérkezés után a pályázót kérjük arra, nyújtsa be beszámolóját arról, hogy milyen új módszert sajátított el és ezt itthon hogyan tudja hasznosítani.

Pályázati összeg felhasználása
Maximálisan adható támogatás 500.000.- Ft, utólagos elszámolás alapján, a költségek fedezésére előleg biztosított.

Támogatott költségek:
• Utazási költség elszámolása repülőjegy vagy vonatjegy alapján, saját gépjármű használat esetén a megtett km alapján
• Szállásköltség számla alapján
• Napidíj az egyéb megélhetési költségekre a tanulmányút idejétől és a célországtól függően

Pályázat beadási helye és további információ:

Nemzetközi Kapcsolatok Irodája
Tomózer Anett irodavezető
PTE ÁOK, Szigeti u. 12. I. emelet
Tel.: 72/536-358
Email: nkb@aok.pte.hu

Hírarchívum