Gazdasági Bizottság

GAZDASÁGI BIZOTTSÁG

 

Elnök:

Porvay Péter, gazdasági igazgató (Gazdasági Hivatal)

 

Tagok:

Dr. Bajnok László, egyetemi tanár (I. sz. Belgyógyászati Klinika)

Dr. Botz Lajos, egyetemi tanár (Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár)

Dr. Fischer Emil, emeritus professzor (Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet)

Dr. Gálosi Rita, egyetemi adjunktus (Élettani Intézet)

Dr. Kvell Krisztián, egyetemi docens (Gyógyszerészi Biotechnológiai Tanszék)

Dr. Rékási Zoltán, egyetemi docens (Anatómiai Intézet)

Dr. Rozmer Zsuzsanna, egyetemi tanársegéd (Gyógyszerészi Kémiai Intézet)

Trombitás Károly, koordinátor (KK Gazdálkodási Igazgatás)

 

Elérhetőség:
peter.porvay@aok.pte.hu