Pályázati és Ösztöndíj Bizottság

A Pályázati és Ösztöndíj Bizottság adminisztrációs tevékenységet folytat és dönt a hatáskörébe utalt, a Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság hatáskörén kívül eső, pályázat útján elnyerhető támogatási ügyekben. A PÖB legfontosabb feladata minden tanévben a köztársasági ösztöndíj pályázat kiírása, a pályázatok elbírálása és rangsorolása, valamint a pályázattal kapcsolatos adminisztráció lebonyolítása.
 

PÁLYÁZATI ÉS ÖSZTÖNDÍJ BIZOTTSÁG

 

Elnök:

Dr. Karádi Zoltán, egyetemi tanár (Élettani Intézet)

 

Titkár:

Rumony Emese, hallgató

 

Tagok:

Dr. Bán Ágnes, egyetemi adjunktus (Fogászati és Szájsebészeti Klinika)

Dr. Garami András, egyetemi adjunktus (Kórélettani és Gerontológiai Intézet)

Dr. Gaszner Balázs, egyetemi docens (Anatómiai Intézet)

Dr. Lénárd László, egyetemi adjunktus (Szívgyógyászati Klinika)

Dr. Pál Szilárd, egyetemi adjunktus (Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet)

Dr. Szabó István, egyetemi tanársegéd (Élettani Intézet)

Fodor Krisztina Fruzsina, hallgató

Gerendai Zsófia, hallgató

Gombos Ármin, hallgató

 

Elérhetőség:
zoltan.karadi@aok.pte.hu