Tudományos szakosztály

Tartalomfelelős: Dr. Kocsis Béla (telefon: 31905, 31909, 31502)

2006. február

2006. február. 13, hétfő - Tanulságos esetek fóruma, 16:00 - 18:00

1. Szeptikus sokkos, neutropéniás akut promielocita leukémiás beteg sikeres kezelése egyedi feretizált granulocita transzfúzióval (Esetgazda: Dr. Szomor Árpád, PTE-OEC-ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika)

2. Coarctatio aortae műtét késői szövődményének TAA megoldása thoracalis stentgraft implantációval
(Esetgazda: Dr. Kasza Gábor, Baranya Megyei Kórház PTE-OEC-ÁOK Sebészeti Tanszék
Érsebészet)

3. Clozapin szedés mellett, polydipsiás eredetű hyponatraemia korrekcióját követően kialakuló
rhabdomyolysis (Esetgazda: Dr. Vörös Viktor, PTE-ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika)

2006. február. 20, hétfő - Felkért előadások, 16:00 - 18:00

1. Dr. Tamás Andrea (PTE-OEC-ÁOK Anatómiai Intézet): A hypophysis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) hatásának vizsgálata különböző idegrendszeri károsodásokat modellező állatkísérletekben (15 perc)

2. Dr. Hild Gábor (PTE-OEC-ÁOK Biofizikai Intézet): Környezeti paraméterek megváltozásának hatása az aktin citoszkeleton szerkezeti és dinamikai tulajdonságaira (25 perc)

3. Dr. Rőth Erzsébet (PTE-OEC-ÁOK Sebészeti Oktató és Kutató Intézet):
Szemlélet változás a sebészeti kutatásban (40 perc)

2006. február. 27, hétfő - Tanulságos esetek fóruma, 16:00 - 18:00

1. Fiatal nőbeteg gyors progressziójú többszervi elégtelensége
(Esetgazda: Dr. Mühl Diána, PTE-OEC-ÁOK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet)

2. Afrikából behurcolt rickettsiosis eset
(Esetgazda: Dr. Péterfi Zoltán, Baranya Megyei Kórház Infektológiai Osztály)

3. Kamrafibrillaciót követően diagnosztizált extrém fokú hipertrófiás kardiomiopátia
(Esetgazda: Dr. Tóth Levente, PTE-OEC-ÁOK Szívgyógyászati Klinika)