Tudományos szakosztály

Tartalomfelelős: Dr. Kocsis Béla (telefon: 31905, 31909, 31502)

2006. február

2006. február. 13, hétfő - Tanulságos esetek fóruma, 16:00 - 18:00

1.Szeptikus sokkos, neutropéniás akut promielocita leukémiás beteg sikeres kezelése egyedi feretizált granulocita transzfúzióval (Esetgazda: Dr. Szomor Árpád, PTE-OEC-ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika) 2.Coarctatio aortae műtét késői szövődményének TAA megoldása thoracalis stentgraft implantációval (Esetgazda: Dr. Kasza Gábor, Baranya Megyei Kórház PTE-OEC-ÁOK Sebészeti Tanszék Érsebészet) 3.Clozapin szedés mellett, polydipsiás eredetű hyponatraemia korrekcióját követően kialakuló rhabdomyolysis (Esetgazda: Dr. Vörös Viktor, PTE-ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika)

2006. február. 20, hétfő - Felkért előadások, 16:00 - 18:00

1.Dr. Tamás Andrea (PTE-OEC-ÁOK Anatómiai Intézet): A hypophysis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) hatásának vizsgálata különböző idegrendszeri károsodásokat modellező állatkísérletekben (15 perc) 2.Dr. Hild Gábor (PTE-OEC-ÁOK Biofizikai Intézet): Környezeti paraméterek megváltozásának hatása az aktin citoszkeleton szerkezeti és dinamikai tulajdonságaira (25 perc) 3. Dr. Rőth Erzsébet (PTE-OEC-ÁOK Sebészeti Oktató és Kutató Intézet): Szemlélet változás a sebészeti kutatásban (40 perc)

2006. február. 27, hétfő - Tanulságos esetek fóruma, 16:00 - 18:00

1. Fiatal nőbeteg gyors progressziójú többszervi elégtelensége
(Esetgazda: Dr. Mühl Diána, PTE-OEC-ÁOK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet)
2. Afrikából behurcolt rickettsiosis eset
(Esetgazda: Dr. Péterfi Zoltán, Baranya Megyei Kórház Infektológiai Osztály)
3. Kamrafibrillaciót követően diagnosztizált extrém fokú hipertrófiás kardiomiopátia
(Esetgazda: Dr. Tóth Levente, PTE-OEC-ÁOK Szívgyógyászati Klinika)