Szívgyógyászati Klinika

TDK témák

Szívgyógyászati Klinika
Regionális Kardiológiai Központ
TDK és szakdolgozati témák

I. Szívsebészet
1. Artériás revascularizáció a koronária sebészetben.
Arterial revascularization in coronary artery bypass surgery.
Témavezető: dr. Szabados Sándor egyetemi docens

2. A posztoperatív pitvarfibrilláció kezelésének alternatívái.
Herzchirurgische Behandlung der verschiedene Rhythmusstörungen.
Témavezető: dr. Donauer Elemér klinikai főorvos

3. Mechanikus keringéstámogatás: az intraaorticus ballon pumpától a műszívig.
Mechanical circulatory support: from the intraaortic balloon to the artificial heart.
Témavezető: dr. Hejjel László egyetemi adjunktus

4. A szívizomkárosodás formái: ischaemia, stunned és hibernált állapot.
The different forms of myocardial damage: ischaemia, stunning, hibernated myocardium.
Témavezető: dr. Hejjel László egyetemi adjunktus

5. A koszorúérbetegség etiológiája és kóroka különös tekintettel a lélektani rizikó faktorokra.
Etiology and physiopathology of coronary heart disease, considering phsychological risk factors.
Témavezető: dr. Lénárd László egyetemi adjunktus

6. A teljes revaszkularizációra való törekvés a szívsebészetben (coronaria bypass, endarteriectomia,
intraoperatív coronaria tágítás).
Total revascularization in cardiac surgery (coronary artery bypass, endarterectomy, coronary
angioplasty).
Témavezető: dr. Lénárd László egyetemi adjunktus

7. Myxomás betegeink klinikai jellemzése.
Clinical characterization of our patients with myxoma.
Témavezető: dr. Lénárd László egyetemi adjunktus

8. Szívsebészeti anesztézia és a trombocita aggregáció gátlás határterületei.
Cardiac anaesthesia and the antiplatelet treatment.
Témavezető: dr. Vorobcsuk András egyetemi tanársegéd

II. Kardiológia

1. Ischaemiás szívbetegség komplex non-invazív kivizsgálása.
Complex non-invasive diagnostic techniques for assessment of ischemic heart disease.
Témavezető: dr. Ajtay Zénó klinikai főorvos

2. Az ECHO jelentősége szívműtétek előtt.
The importance of echocardiography prior to cardiac surgery.
Témavezető: dr. Ajtay Zénó klinikai főorvos

3. Non-invazív vizsgálóeljárások összekapcsolása a kardiológiai gyakorlatban.
Combination of non-invasive diagnostic techniques in clinical practice of cardiology.
Témavezető: dr. Cziráki Attila egyetemi docens

4. A transoesophagealis echokardiográfia helye, szerepe a kardiológiai diagnosztikában.
Transoesophageal echocardiography in clinical practice.
Témavezető: dr. Cziráki Attila egyetemi docens

5. Az endotel funkció vizsgálata a klinikai gyakorlatban (Az angiotenzin konvertáló enzim ACE és a
nitrogén-monoxid szerepe).
Assessment of endothelial function in clinical practice (The role of angiotensin converting enzyme and
nitric oxide).
Témavezető: dr. Cziráki Attila egyetemi docens

6. A kilélegzett nitrogén-monoxid meghatározás jelentősége, PARP és ADMA enzimek vizsgálata
kardiovaszkuláris kórképekben.
Investigation of exhaled NO, PARP and ADMA enzyme in patients with ischaemic heart disease.
Témavezető: dr. Cziráki Attila egyetemi docens

7. Az ambuláns vérnyomás monitorozás (ABPM) jelentősége az esszenciális hypertoniában. Az endotél
funkció noninvazív monitorozása.
Significance of ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) in essential hypertension. Non-invasive
monitoring of endothelial function.
Témavezető: dr. Cziráki Attila egyetemi docens

8. Az artériás stiffness és az augmentációs index meghatározása arteriográffal, az endothel diszfunkció
vizsgálata.
Determination of arterial stiffness parameters in patients with endothelial dysfunction.
Témavezető: dr. Cziráki Attila egyetemi docens

9. A bal kamrai diasztolés funkció komplex echocardiographiás vizsgálata.
Complex echocardiographic assessment of the left ventricular diastolic function.
Témavezető: dr. Faludi Réka egyetemi adjunktus

10. Speciális echocardiographiás módszerek alkalmazása különböző cardiomyopathiákban.
Application of special echocardiographic techniques in different cardiomyopathies.
Témavezető: dr. Faludi Réka egyetemi adjunktus

11. Az atherosclerosis és endothel dysfunctio non-invasiv vizsgálati módszerei.
Non-invasive assessment of atherosclerosis and endothelial dysfunction.
Témavezető: dr. Gaszner Balázs egyetemi adjunktus

12. Sebészeti coronaria-revascularisatiot követően észlelt septalis falmozgászavarok echocardiographiás
vizsgálata.
Echocardiographic assessment of septal wall motion abnormalities after surgical coronary
revascularization.
Témavezető: dr. Goják Ilona klinikai főorvos

13. Prekondicionálás és más adaptációs mechanizmusok a szívgyógyászatban.
Preconditioning and other adaptation mechanisms in cardiology.
Témavezető: dr. Hejjel László egyetemi adjunktus

14. Képalkotó módszerek a szívizom ischaemia megítélésében.
Imaging tehniques in the assessment of myocardial ischemia.
Témavezető: dr. Keller Judit egyetemi adjunktus

15. Ambuláns kardiológiai vizsgálóeljárások.
Ambulatory diagnostic techniques in cardiology.
Témavezető: dr. Keller Judit egyetemi adjunktus

16. Vesebetegségekhez társuló korai kardiovasculáris szövődmények klinikai vizsgálata.
Clinical assessment of early cardiovascular complications of renal diseases.
Témavezető: dr. Sárszegi Zsolt egyetemi adjunktus

17. Szívsebészeti és invazív kardiológiai beavatkozások renalis szövődménye.
Renal complications in patients undergoing cardiac surgery and percutaneous coronary intervention
(PCI)

Témavezető: dr. Sárszegi Zsolt egyetemi adjunktus

III. Intervencionális kardiológia

1. Teljes revaszkularizációra törekvés a katéteres intervenció során.
Full revascularisation during PCI.
Témavezető: dr. Horváth Iván egyetemi docens

2. Akut koronária szindróma ellátása - STEMI, NSTEMI ellátási stratégiák.
ACS treatment strategies during STEMI and NSTEMI.
Témavezető: dr. Horváth Iván egyetemi docens

3. Objektív mérési módszerek (pressure wire, IVUS, OCT) gyakorlati alkalmazása.
Objective methods in cathlab (pressure wire, IVUS, OCT).
Témavezető: dr. Horváth Iván egyetemi docens

4. Pulzushullám terjedés invazív és noninvazív vizsgálata.
Pulse wave velocity measurements by non-invasive and invasive methods.
Témavezető: dr. Horváth Iván egyetemi docens

5. Vazoaktív molekulák intrakoronáriás adásának vizsgálata.
Vasoactive agents injected in coronary circulation.
Témavezető: dr. Horváth Iván egyetemi docens

6. Koronária eredés és lefutás fejlődési rendellenességei: pathomechanizmus, klinikai jelentőség.
Anomalies of coronary anatomy: mechanisms and clinical relevance.
Témavezető: dr. Komócsi András egyetemi adjunktus

7. Koronária trombózis és elzáródás koronária intervención átesett betegekben.
Coronary thrombosis and occlusion in patients after coronary intervention.
Témavezető: dr. Komócsi András egyetemi adjunktus

8. Secunder és primer pulmonális hypertensio: kialakulás, diagnosztika, terápiás lehetőségek.
Pulmonary hypertension: pathomechanism, diagnosis and treatment.
Témavezető: dr. Komócsi András egyetemi adjunktus

9. Trombocita aggregáció gátlás koronária stent implantáción átesett betegekben.
Anti-platelet therapy after coronary stent implantation.
Témavezető: dr. Komócsi András egyetemi adjunktus

10. Korszerű diagnosztikus lehetőségek az intervencionális kardiológiában.
Novel diagnostic techniques in interventional cardiology.
Témavezető: dr. Kónyi Attila egyetemi adjunktus

11. In stent restenozis – patofiziológia, terápiás lehetőségek.
Pathophysiology and therapeutic strategies of in stent restenosis.
Témavezető: dr. Kónyi Attila egyetemi adjunktus

12. Koszorúér bifurkációt érintő sztenózisok perkután koronária intervenciója.
Treatment strategies for coronary bifurcation stenoses.
Témavezető: dr. Kónyi Attila egyetemi adjunktus

13. Cytokinek szerepe a plakk vulnerabilitásban.
Role of cytokines in plaque vulnerability.
Témavezető: dr. Kónyi Attila egyetemi adjunktus

14. Intracoronáriás thrombus vizsgálata ST elevációs miokardiális infarktusban.
Analysis of the aspirated intracoronary thrombus material.
Témavezető: dr. Kónyi Attila egyetemi adjunktus

15. Koronária revaszkularizációs eljárásokat követő klinikai kimenetel - a témában megjelent tanulmányok
meta-analízise.
Systematic review and meta-analysis of outcomes after coronary revascularization procedures.
Témavezető: dr. Vorobcsuk András egyetemi tanársegéd

IV. Kísérletes kardiológia
 

1. Szívritmus variabilitás elemzés: módszerek, alkalmazási lehetőségek.
Heart rate variability analysis: methods, possible application.
Témavezető: dr. Hejjel László egyetemi adjunktus

2. Állatkísérletes infarktus modellek létrehozása, vizsgálata.
Myocardial infarction modells in animals.
Témavezető: dr. Horváth Iván egyetemi docens

3. A szívizom-kontraktilitás peptiderg szabályozó mechanizmusainak vizsgálata.
Peptidergic regulation of myocardial contractility.
Témavezető: dr. Szokodi István egyetemi docens

4. Az apelin szerepe a szívizom-kontraktilitás szabályozásában.
Role of apelin in the regulation of myocardial contractility.
Témavezető: dr. Szokodi István egyetemi docens

5. Az endothelin-1 szerepe a szívizom-kontraktilitás szabályozásában.
Role of endothelin-1 in the regulation of myocardial contractility.
Témavezető: dr. Szokodi István egyetemi docens

6. A nitrogén-monoxid szerepe a szívizom-kontraktilitás szabályozásában.
Role of nitric oxide in the regulation of myocardial contractility.
Témavezető: dr. Szokodi István egyetemi docens

7. A reaktív oxigén gyökök szerepe a szívizom-kontraktilitás szabályozásában.
Role of reactive oxygen species in the regulation of myocardial contractility.
Témavezető: dr. Szokodi István egyetemi docens

8. Transzkripciós faktorok szerepének vizsgálata szívizom-hipertrófiában.
Role of transcription factors int he regulation of cardiac hypertrophy.
Témavezető: dr. Szokodi István egyetemi docens

9. A reaktív oxigén gyökök szerepének vizsgálata szívizom-hipertrófiában.
Role of reactive oxygen species in the regulation of cardiac hypertrophy.
Témavezető: dr. Szokodi István egyetemi docens

V. MRI

1. MRI (Magnetic Resonance Imaging) a szívizom funkció segítésére.
Assessment of cardiac function by MRI (Magnetic Resonance Imaging).
Témavezető: dr. Simor Tamás egyetemi tanár

2. MRI vizsgálatok a jobb karma funkció és a jobb kamrai arrhythmogén dysplasia vizsgálatára.
MRI for the assessment of right ventricular function and right ventricular arrhythmogenic dysplasia.
Témavezető: dr. Simor Tamás egyetemi tanár
dr Gaszner Balázs egyetemi adjunktus

3. A primer és secunder szívizombetegségek MRI és echocardiográphiás vizsgálata.
Assessment of primary and secondary cardiomyopathies using MRI and echocardiography.
Témavezető: dr. Simor Tamás egyetemi tanár
dr. Faludi Réka egyetemi adjunktus

4. MRI funkció és viabilitás vizsgálatok és biventricularis pacemaker kezelés.
Assessment of myocardial function and viability using MRI in patients with biventricular pacemaker
therapy.
Témavezető: dr. Simor Tamás egyetemi tanár
dr. Tóth Levente egyetemi tanársegéd

5. MRI vizsgálatok a szívizom funkciójának, perfúziójának és életképességének megítélésére.
Assessment of myocardial function, perfusion and viability using MRI.
Témavezető: dr. Simor Tamás egyetemi tanár
dr. Tóth Levente egyetemi tanársegéd

VI. Pacemaker és elektrofiziológia


1. 3D MR, CT, Carto prognosztikai szerepe a szívelektrofiziológiai therápia tervezésében.
Prognostic value of 3D MR, CT and Carto in the planning of electrophysiological therapy.
Témavezető: dr. Simor Tamás egyetemi tanár
dr Herczku Csaba egyetemi tanársegéd

2. Pacemaker kezelés.
Pacemaker therapy.
Témavezető: dr. Melczer László egyetemi docens

3. Korszerű ICD kezelés.
Up-to-date ICD therapy.
Témavezető: dr. Melczer László egyetemi docens

4. Szívelégtelenség non-farmakológiás kezelése biventrikuláris szívingerléssel.
Non-pharmacological treatment of heart failure using biventricular pacing.
Témavezető: dr. Melczer László egyetemi docens

5. Pacemakerrel / ICD-vel élő betegek utánkövetése.
Follow-up of patients with pacemaker /ICD.
Témavezető: dr. Melczer László egyetemi docens