Tanulmányi Hivatal

Űrlapok

Az angol és német képzési nyelvi programok anyagaihoz kérjük váltson nyelvet a jobb felső sarokban.

Kérelmek, űrlapok

Dékáni méltányossági kérelem D-vizsgához

Utólagos passziválás: elsősorban a Neptunban az Ügyintézés/Kérvények alatt található kérvény kitöltésével  vagyPassziválási  kérelem

Utólagos aktiválás: elsősorban a Neptunban az Ügyintézés/Kérvények alatt található kérvény kitöltésével  vagy aktiválási kérelem

Kurzusfelvétel más nyelven / más szakon / határidő után

Kurzusleadás

A fentieken kívüli célú, általános kérelem

Kérelem leckekönyv felvételéhez

Visszafizetési kérelem

 

Költségtérítéssel kapcsolatos kérelmek

Kizárólag ÁOK űrlapok! (a GYTK - Gyógyszerész szak űrlapjai a GYTK Tanulmányi Csoport honlapjának Dokumentumtár menüjében találhatók.)

Tantárgyfelelősök figyelmébe

Kollokviumi jegyzőkönyv

Szigorlati vizsga jegyzőkönyv

Szigorlati vizsga jegyzőkönyv szigorlóknak